конкурс „Академия Градът 2018 - програма”                                                                                     Академия ГРАДЪТ 2018 – ПРОГРАМА
Изложба на над 120 проекта на студенти, млади архитекти и инженери, две гостуващи изложби, журиране на живо и церемония по награждаване на победителите


ДАТА: 12.07.2018
МЯСТО: Sоfia Event Center


10:00 – 19:30  Отворена изложба на над 120 проекта, участници  в „Академия ГРАДЪТ“ 2018 и две гостуващи изложби на Фондация  “Америка за България“: “ Училища на Бъдещето“, която показва как трансформацията в мисленето и практиките ни води до нуждата да трансформираме и образователната среда и „Епископската Базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол“, с която България кандидатства за вписване в листата на ЮНЕСКО за световното културно наследство, Sоfia Event Center, ет.3, Парадайз център, бул. “Черни връх “ 100
•    14:45 – 17:00 „Говори журито_LIVE“ – Открити финални заседания на журитата и  дискусия за предизвикателствата на професията.

    14:45 – 15:15 „Говори журито_LIVE“ - Конкурс "Градът - Сгради и вътрешни пространства” Публична дискусия и избор на победителите в конкурса.
Жури:
-    Инж. Христо Димитров, управител Планекс ЕООД
-    Арх. Илиан Илиев, управител Планинг архитектурно студио ЕООД
-    Арх. инж. Климентин Чернев, управител Алукьонигщал ЕООД
-    Инж. Диян Димов, АЕЦ ЕООД
-    Арх. Мануела Белова, представител на Съвета за високи сгради и градска среда
-    Арх. Андрей Ходкевич, съосновател на “Ephemera", носител на награда Академия Градът 2016 и 2017

    15:20 – 15:50 „Говори журито_LIVE“  - Конкурс „Съвременни тенденции за интериорни и екстериорни решения на търговски обекти“. Публична дискусия и избор на победителите в конкурса.
Жури:
-    Г-жа Ваня Боюклиева, зам.- председател Централен Кооперативен Съюз
-    Арх. Гергана Милушева, управител, Cityscape
-    Арх. Мира Симова, Маркан Проект ООД
-    Г-жа Йоана Христова, проект мениджър, ОРТ АД

    15:55 – 16:25 „Говори журито_LIVE“ - Конкурс "Градът - Културно-историческо наследство“. Публична дискусия и избор на победителите в конкурса.
Жури:
-      Aрх. Красимир Тодоров, и.д. директор НИНКН
-      Aрх. Николай Трайков, проект мениджър, Фондация „Америка за България“
-      Aрх. Николай Баровски, зам.-председател на УС на КАБ
-      Aрх. Милена Крачанова, архитектурно студио Abstracta
-      Aрх. Лили Петрова, старши проект мениджър, А&A Архитекти
-      Aрх. Илка Дишлиева, Иноарх ЕООД

    16:30 – 17:00 „Говори журито_LIVE“ - Конкурс "Градът - Градска среда и инфраструктура”. Публична дискусия и избор на победителите в конкурса
Жури:
-    Проф. д-р инж. Стоян Братоев, председател на УС на Метрополитен ЕАД София
-    Г-н Владимир Житенски, изпълнителен директор на Джи пи груп АД
-    Доц. д-р инж. Марио Гълъбов, секретар на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ, Вицепрезидент на Съюза на Европейските асоциации на   железопътните инженери
-    Г-н Цветан Велков, проектен мениджър, развитие и технологии, Аурубис България ЕАД
-    Арх. Любо Георгиев, директор, ОП „Софпроект“
-    Г-н Иван Велков, зам.- председател на Столичен общински съвет
-    Г-н Нурхан Реджеб, урбанист, Place.make


•    17.00 – 18.30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В „Академия ГРАДЪТ“ 2018
•    17:00 – 17:05 Обръщение на организаторите на „Академия ГРАДЪТ” 2018
•    17:05 – 17:20 Приветствия на официалните гости на „Академия ГРАДЪТ” 2018:


     Г-жа Лиляна Павлова, Министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
     Г-жа Нанси Шилър, президент на фондация „Америка за България“
     Г-н Владимир Житенски, зам. - председател на КСБ  


•    17:20 – 17:30 Връчване на наградите в Конкурс "Градът - Градска среда и инфраструктура”
-    Г-н Владимир Житенски, изпълнителен директор на Джи пи груп АД и зам. - председател на КСБ -  връчване на Първа награда
-    Проф. д-р инж. Стоян Братоев, председател на УС на Метрополитен ЕАД София - връчване на Награда за инженерен проект
-    Г-н Тим Курт, изпълнителен директор и вицепрезидент на Аурубис България ЕАД –връчване на Втора награда

•    17:30 – 17:40 Връчване на наградите в Конкурс "Градът - Културно-историческо наследство“
-    Г-жа Нанси Шилър, президент на фондация „Америка за България“ – връчване на Първа награда
-    Арх. Красимир Тодоров, и.д. директор НИНКН – връчване на Втора награда
-    Арх. Красимир Тодоров, и.д. директор НИНКН - връчване на специалната награда

•    17:40 – 17:50 Връчване на наградите в Конкурс „Съвременни тенденции за интериорни и екстериорни решения на търговски обекти КООП“
-    Г-жа Ваня Боюклиева, зам.председател Централен Кооперативен Съюз -  връчване на Първа награда и Специална награда
-    Йоана Христова проект мениджър, ОРТ АД – връчване на Втора награда

•    17:50 – 18:00 Връчване на наградите в Конкурс "Градът - Сгради и вътрешни пространства”
-    Климентин Чернев, управител Алукьонигщал ЕООД - връчване на Първа награда
-    Христо Димитров, управител Планекс ЕООД -  връчване на Награда за инженерен проект
-    Арх. Илиан Илиев, управител Планинг архитектурно студио ЕООД - връчване на Втора награда


•    18:00 – 18:20 Връчване на специални награди
-    Г-жа Лиляна Павлова, Министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

•    18.20 – 18.30 Фотосесия на всички участници и партньори на „Академия ГРАДЪТ“ 2018
•    18:30 – 19:30 Коктейл и нетуъркинг


 

конкурс „ГРАДЪТ - Градска среда и инфраструктура”


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 35 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Целта на конкурс "Градът" е да се изследват добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда и различни по функции решения за сгради и оригинални вътрешни пространства.

Краен срок за регистрация на идейни проекти в конкурс "Градът" в категория „Градска среда и инфраструктура” - 14 юни 2018 г.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.
 

конкурс „Инженерни разработки”


конкурс „ГРАДЪТ - Сгради и вътрешни пространства”


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 35 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Целта на конкурс "Градът" е да се изследват добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда и различни по функции решения за сгради и оригинални вътрешни пространства.

Краен срок за регистрация на идейни проекти в конкурс "Градът" в категория „Сгради и Вътрешни пространства” - 14 юни 2018 г.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.
 

конкурс „ГРАДЪТ - Културно-историческо наследство”


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 35 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

2018  e Eвропейска година на  културното наследство.
Целта на Академия ГРАДЪТ е да покажем добри практики за съхраняване и социализация на културно-историческото и архeологическото наследство, както и да мотивираме младите професионалисти за създаване на иновативни  проекти за запазване на това богатство и устойчивото им  включване в  живота на хората.

Краен срок за регистрация на идейни проекти в конкурс "Градът" в категория „Културно-историческо наследство” - 14 юни 2018 г.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.

конкурс „Съвременни тенденции за интериорни и екстериорни решения на търговски обекти”


Съвременни тенденции за интериорни и екстериорни решения на търговски обекти

Цел на конкурса:

Идейни проекти за изграждане на търговски био бранд КООП чрез обекти/щандове за био и здравословни храни:

Вариант 1.  Самостоятелен търговски обект БИО КООП, част от търговска верига КООП, с площ от 50 до 100 кв. м. и прилежащ терен с обособени кътове в голям град или малко населено място

Вариант 2.  Щанд БИО КООП с площ 10-15 кв. м. в магазин от търговска верига КООП или голям търговски център

Забележка: За целите на конкурса терминът БИО е използван в по-широкото му значение на здравословни, екологично чисти, без консерванти и оцветители, приготвени на място или храни от местни производители

ЗАДАНИЕ:
Философия на търговския обект и био бранда КООП

Целта е изграждане на самостоятелна мрежа от лесно разпознаваеми обекти с бранд БИО КООП, която предлага био и здравословни стоки на достъпни и справедливи цени и е част от търговска верига КООП или представя веригата със свои щандове в големи търговски центрове.

В този аспект магазините БИО КООП работят в съответствие с приетите и признати на световно ниво кооперативни принципи и ценности като взаимопомощ, социална отговорност, справедливост, солидарност, грижа за другите, и продължават традициите в кооперативната търговия да бъдат място за провеждане на множество инициативи и център за социални контакти и срещи, особено в по-малките населени места. Това предполага в магазина и/или неговото околно пространство да има обособени кътове, в които се предлагат допълнителни услуги на клиентите, като например: детски кът, място за приготвяне на свежи салати и напитки, малък цех за производство на хляб, закуски, сладкарски изделия или бира, кухня за възрастни хора и др.

Обектът е предназначен да предоставя услуги на член-кооператори и клиенти, чиито интереси и предпочитания са насочени към здравословния начин на живот и хранене. Работещите в обекта продавач-консултанти предоставят надеждна и актуална информация за предлаганите в магазина стоки и храни, здравословното хранене, подходящи, лесни и бързи за изпълнение рецепти за домакинствата и потребителите. В обекта могат да се организират консултации с диетолози и други специалисти по здравословно хранене.

Предимство при изграждането на обектите ще бъде използването на естествени материали с подчертано отношение към природата и опазването на околната среда, които създават подходяща атмосфера и акценти, популяризиращи марката КООП и био бранда.

    Целеви групи на потребителите:

 •         Член-кооператори и клиенти, които подкрепят кооперативните принципи и ценности и предпочитат стоките с марката КООП от български и европейски производители, които са с гарантирано качество и справедливи цени.

 •         Млади хора с активен начин на живот.

 •         Семейства с деца до 18 години.

 •         Потребители, които вярват, че качеството на храната, която консумират, влияе върху здравето им и търсят свежи местни храни, без консерванти и подобрители и/или храни с гарантирано качество и произход.

 •         Мъже и жени, които трябва да спазват определен хранителен режим.

    Базов асортимент на търговския обект

 •         Здравословни и био продукти

 •         Диетични, диабетични и безглутенови храни

 •         Пресни плодове и зеленчуци

 •         Пресни салати и храни, произведени на място в обекта

 •         Кооперативен хляб, закуски, сладкарски изделия, бира и др., произведени на място или от кооперативна организация в региона

 •         Натурална био козметика, масла и екстракти от етерично-маслени култури, в т.ч. от кооперативни производители

 •         Други здравословни продукти с марката КООП.

    Параметри на търговския обект/щанд

 •         Приложени чертежи на съществуващи търговски обекти от верига КООП

 •         Екстериорните и интериорни решения за щанд от бранда БИО КООП с площ 10-15 кв. м. са по предложение на участниците в конкурса

    Обособени кътове в или около търговския обект:

 •         Кът за деца;

 •         Място за приготвяне на свежи салати и напитки (фреш, кафе, чай и др.);

 •         Малък цех (обособена точка) за производство на място на хляб, закуски, сладкарски изделия, бира или други, тип домашно приготвени храни. Тези цехове (точки) могат да се използват и за организиране на кулинарни курсове, състезания и други инициативи за популяризиране на предлаганите в обекта стоки с марката КООП и предоставяне на допълнителни социални услуги;

 •         Кът за родители с библиотека на здравословна тематика, в който могат да се  канят лектори (диетолози, специалисти по здравословно хранене, терапевти и лекари), които да изнасят безплатни лекции по актуални въпроси, свързани със здравословното хранене и начин на живот;

 •         Кухня за възрастни хора и хора в затруднено социално положение;

 •         Други предложения по идея на участника в конкурса.

Изходни материали - тук.

Снимков материал - тук.

Изложбата с проектите – участници в конкурса, и награждаването на отличените ще се състои на 12 юли 2018 г. в Sofia Event Center.

Участието е безплатно.

Желаещите да участват в конкурсите на „Академия ГРАДЪТ 2018” могат да заявят своя интерес на


email: submissions@thecityacademyawards.bg или на тел.: 0897 846279.

Повече информация:

www.thecityacademyawards.bg
email: myoncheva@thecitymedia.bg
Тел.: 0897 846279