Жури


Жури 2018

Жури 2018

Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери, представители на браншовите организации и представители на водещите компании в сектора.


проф. д-р инж. Стоян Братоев - председател на УС на Метрополитен ЕАД София

проф. д-р инж. Стоян Братоев - председател на УС на Метрополитен ЕАД София

Стоян Братоев е строителен инженер, специалност "Тунели и метрополитени", завършил е презт 1979 година. В периода 1979 – 1982 година работи като технически ръководител на първите обекти на софийското метро. През 1982–1985 г. е редовен аспирант в Петербургския транспортен институт, където защитава докторат в областта на метростроителството. Научен и старши научен сътрудник в Научно-изследователския строителен институт. От 1992 г. е изпълнителен директор на "Метрополитен". Има 46 научни публикации, включително и четири книги, като подготвя и нова.


Арх. Николай Трайков, проект мениджър, Фондация  “Америка за България“

Арх. Николай Трайков, проект мениджър, Фондация “Америка за България“

Николай Трайков е архитект и проект мениджър с повече от 10 години опит в проекти с фокус върху обществени сгради, музеи, сгради за образование, изкуства, културно-историческо наследство и градска среда.  Арх.Трайков има магистърска степен по Архитектура от Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris-La Villette, Франция. Специализирал е в Ecole d`Architecture de Nantes и Technical University of Eindhoven. Член е на Камара на Архитектите в България.

Той е мениджър проектиране и строителство, и инвеститорски контрол на проектите на Фондация „Америка за България“:  Детски научен център Музейко (най-големия детски музей в Източна Европа и първи по рода си в България), Малката Базилика в Пловдив, Аудитория 272 (най-голямата учебна аудитория в България) и Аудитория 243 в Софийския университет, Студентски център в Американския университет в Благоевград, Жилища за преподавателите в Американски колеж София, проекти за трансформация на учебната среда в над 50 български училища.


Ваня Боюклиева, заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Ваня Боюклиева, заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Професионална дейност
от 2009 до сега - Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
2007-2009 г. - Директор на дирекция „Кооперативна политика и кадри” в ЦКС
1999-2007 г. - Главен експерт в „Холдинг кооперативен бизнес” АД
1996-1999 г. - Главен експерт в дирекция “Промишленост” на ЦКС
1995-1996 г. - Съветник на Комисията по земеделие и гори на 37-то Народно събрание на Република България
Участие в ръководни органи
от 2017 до сега – Вицепрезидент на Кооперативна Европа
от 2016 до сега – Член на Комитета за равенство на половете към Международния Кооперативен Алианс
от 2014 до сега - Председател на Контролния съвет на кооперация „КООП Информационни Технологии“
2011-2015 г. - Председател на Секторен консултативен съвет по търговия, изграден по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
2011-2012 г. - Член на Съвета на директорите на „Кооп-търговия и туризъм“ АД


Владимир Житенски, изпълнителен директор на Джи пи груп АД

Владимир Житенски, изпълнителен директор на Джи пи груп АД

Владимир Житенски e изпълнителен директор на „Джи Пи груп” АД, има над 20-годишен опит в строителството, ръководи екип от над 550 души. Управляваната от него компания е изградила в качеството си на главен изпълнител над 1000 обекта на територията на България, Сърбия, Хърватия, Македония, Гърция, Русия.


арх. Красимир Тодоров, и.д. директор НИНКН

арх. Красимир Тодоров, и.д. директор НИНКН

Арх. Красимир Тодоров е роден в Пловдив. Възпитаник е на УАСГ, а след дипломирането си специализира и работи като архитект във Франция. След завръщането си в България завършва специализирано обучение  по опазване на недвижимите културни ценности към Център за висши науки „Шайо” към Центъра за архитектура и културно наследство, Париж, Франция и Министерство на културата на Република България.

Преди да заеме длъжността и.д. директор на НИНКН, Арх. Тодоров съвместно с екипа на Zoom студио стои зад едни от най-успешните обекти за възстановяване и експониране на културно-историческото наследство в Пловдив: проекта за защитното покритие и социализация  на Малката Базилика и проекта за експониране на Епископска Базилика на Филипопол.


арх. Николай Баровски, зам.-председател на УС на КАБ

арх. Николай Баровски, зам.-председател на УС на КАБ

Завършва УАСГ през 2001г. – специалност архитектура, катедра „Градоустройство“.
От 2001г. до сега работи в проектантско бюро „КАЛИ“ ООД, като от 2006г. е и съдружник във фирмата.
Занимава се с организация на проектантския процес, проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради и интериори.
От 2006 г. активно се занимава с проучване и проектиране на екологични и енергоефективни сгради. През 2007г. участва с доклад за Устойчиво строителство в международна конференция на НТС. Член на ИГ „Пасивни сгради България“.
От 2008г. активно работи в сферата на градоустройството – проектиране на Подробни устройствени планове, предпроектни проучвания и анализи, консултации.
Член на Съюза на архитектите в България.    
Член на Камарата на архитектите в България ( рег. №01576)    
Член на Съвета на Регионална колегия София-град към КАБ за периода 2008-2012г.
Председател на РК София-град към КАБ за периода 2012-2016г.
 


инж.Христо Димитров, управител на Планекс ЕООД

инж.Христо Димитров, управител на Планекс ЕООД

Инж. Христо Димитров е съсобственик на Планекс Холдинг. Роден е на 7 октомври 1958 г. в Добрич. Завършва Строителен техникум в Добрич, а след това Висшето военно-строително училище в София със специалност „Промишлено и гражданско строителство - конструкции”. От 1982 до 1992 работи в системата на строителни войски. От1993 г. е съдружник във фирма „Планекс” ООД. От 2002 г. инж. Христо Димитров е управител на „Планекс” ООД. Има диплома по патентно право.


Арх. Илиан Илиев, Управител, Планинг архитектурно дружество

Арх. Илиан Илиев, Управител, Планинг архитектурно дружество

Архитект Илиан Илиев е първият професионален проектант в България, който ръководи проектирането на търговски центрове от анализа на локацията, през идейните разработки до работното проектиране и авторския надзор. Автор е на проекта за първия мол от западен тип в страната - отворилия през 2006 г. "Сити център София", на търговския център "Бургас плаза", както и на най-големия, построен до момента в България мол по отдаваема търговска площ - The Mall на бул. "Цариградско шосе". През 1996 г. създава ахитектурното студио "Планинг", което оттогава трупа значителен опит със сгради от различен тип. Освен на тези търговски центрове студиото прави и проекта за първия търговски парк в България - "Ритейл парк Пловдив", както и за хипермаркета на Carrefour в Добрич.


арх. инж. Климентин Чернев, управител на Алукьонигщал

арх. инж. Климентин Чернев, управител на Алукьонигщал

Арх. инж. Климентин Чернев е съуправител на "АЛУКЬОНИГЩАЛ" ЕООД, част от едноименната австрийска група, от 2000 г.
Роден е през 1970 г. Завършва УАСГ - специалностите ПГС (1994) и архитектура (2002).
Компанията е вносител на профилни системи от алуминий и пластмаса за врати, прозорци, фасади, стъклени покривни конструкции и соларна техника ШУКО и стоманени профили за прозорци, врати и фасади ЯНСЕН.
Има участие в изграждането на еталонни за съвременната българска архитектура обекти, сред които и първата у нас сграда, произвеждаща енергия от слънцето – офисната сграда на фирма "Риск инженеринг", в кв. Павлово в София.


Арх. Лили Ангелова Петрова, старши проект мениджър, А&A Архитекти

Арх. Лили Ангелова Петрова, старши проект мениджър, А&A Архитекти

Арх. Лили Ангелова Петрова се дипломира в УАСГ, катедра „История и теория на архитектурата”. Носител е на награди на ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) и САБ за дипломен проект. От 2009 г. е част от екипа на „А и А архитекти ООД”, като работи по някои от ключовите проекти на студиото. Опитът ѝ в областта на архитектурното проектиране включва освен офис, търговски, жилищни сгради и консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, опаване на исторически урбанистични структури, съвременна архитектурна намеса в исторически контекст. Участие в проектирането и строителството на обекти, недвижими културни ценности, заедно с различни проектантски екипи:
Църква „Успение Богородично“, кв. 28, УПИ IV-149, с. Стефан Караджово, община Болярово;
Консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк
„Западна порта на Сердика” в УПИ ІV - 9, 13, кв.194;
Гробищна църква "Св. Архангел Михаил", гр. Рила- проучване и актуализация на проект за консервация, реставрация и  експониране;
Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”- архитектура,консервация, реставрация и експониране на подземни археологически нива;
Предварителен проект за православен храм „Св. Св. Кирил и Методий” в околността на гр. Микулчице, Велика Морава, Чешка република;


Арх. Мануела Белова, представител на Съвета за високи сгради и градска среда

Арх. Мануела Белова, представител на Съвета за високи сгради и градска среда

Професионалната й кариера започва след като завършва висшето училище за архитектура в Париж Белвил (Франция) през 2011 г. След това Мануела започва работа по различни архитектурни проекти във Франция, Белгия и България (включително изграждането на новия щаб на Съвета на Европейския съюз в Брюксел) преди да съумее да установи собствената си практика в София, България. Някои от нейните други инициативи включват организиране и водещи летни лагери за дизайн и архитектура за деца.

Мануела се гордее, че е представител на Съвета за високи сгради и градска среда за страната си, която показва голям потенциал като място за иновации, както и за печеливши инвестиции в недвижими имоти. Тя смята, че това ще отключи възможностите за разработване на по-амбициозни проекти в близко бъдеще, а желанието на местните жители да бъдат на ръба на новите технологии ще увеличи все повече строителния пазар в България.


Иван Велков, заместник -председател на Столичен общински съвет

Иван Велков, заместник -председател на Столичен общински съвет

Иван Велков е роден е през1970 г. в гр. София. Висшето си образование завършва в Пекински Столичен Университет по бизнес и икономика. Член е на политическа партия Зелените и на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет. Заместник-председател е на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.


арх.Милена Крачанова, архитектурно бюро Abstracta

арх.Милена Крачанова, архитектурно бюро Abstracta

Арх.Милена Крачанова се дипломира в УАСГ с магистърска степен по архитектура, специалност „Опазване на архитектурното наследство”. През 2006 завършва специализирано обучение  по опазване на недвижимите културни ценности към Център за висши науки „Шайо” към Центъра за архитектура и културно наследство, Париж, Франция и Министерство на културата на Република България. Член на сдружение „Архитекти на наследството”. Участва в проекти за консервация и реставрацията на редица обекти недвижими културни ценности. По настоящем работи по изследването и изготвянето на проект за консервация, реставрация,  ескпониране и социализаране на археологически обект Епископската базилика на Филипопол. Ръководител е на екипа, изготвил кандидатурата на серийния обект "Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол" в индикативната листа на ЮНЕСКО.


Арх. Любо Георгиев, директор, ОП „Софпроект“

Арх. Любо Георгиев, директор, ОП „Софпроект“

Арх. Любо Георгиев е роден през 1981 г. в София. Започва образованието си по архитектура в Единбург, продължава през Венеция (IUAV) и завършва в TU Delft, Холандия. Бил е водещ проектант в Turenscape (Пекин, Китай 2012-2014), проектант в MVRDV (Ротердам, Холандия, 2009) и в Claus en Kaan Architecten (Амстердам, Холандия, 2007-2009). В България развива множество инициативи като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK.


Арх. Гергана Милушева, управител, Cityscape

Арх. Гергана Милушева, управител, Cityscape

Арх. Гергана Милушева е завършила Архитектура в УАСГ. През 2003 г. основава студиото за архитектура, проектиране и дизайн Cityscape.
Има реализирани редица проекти, свързани с цялостно изграждане и реконструкция на жилищни, търговски и офис сгради, сред които: спортно-развлекателен център Joy Station, жилищен комплекс от затворен тип Silver City, търговско-административен комплекс „Криома“, Пловдив, търговски център Sky City и повече от 30 търговски обекта на веригата „Фантастико“.


Нурхан Реджеб, урбанист, Place.make

Нурхан Реджеб, урбанист, Place.make

Нурхан завършва магистърската и бакалавърската си степен по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст за публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по градски дизайн. Обучението си в САЩ осъществява като стипендиант на Фондация „Фулбрайт”. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Китай (Университет Тонгджи, Шанхай).
От 2014 г. заедно със Силвия Чакърова основават студио place.make в сферата на градското планиране, дизайн и изследвания.


арх. Андрей Ходкевич съосновател на “Ephemera"

арх. Андрей Ходкевич съосновател на “Ephemera"

Андрей Ходкевич е архитект, изследовател и съосновател на “Ephemera" . През годините си на изучаване на взаимодействието между технологиите на 21. век и архитектурата, той развива идеи и концепции с международни награди и публикации. След дипломирането си от „Politecnico di Milano” той се отдава на изследването на нови възможности и перспективи за архитектура в дигиталната епоха.  През 2015г. Андрей е лауреат в най-престижния европейски конкурс за архитекти под 40 години- Europan . През последните 8 години е част от екипа на водещото българско архитектурно бюро - Aedes Studio.  Участник е в успешната кандидатура на холандския град Лееуварден за Европейска столица на културата през 2018г."


Арх. Мира Симова, Управляващ партньор, Маркан Проект ООД

Арх. Мира Симова, Управляващ партньор, Маркан Проект ООД

Арх. Мира Симова е завършила Архитектура в УАСГс магистърска степен , катедра „Обществени сгради”. Управляващ партньор на Маркан Проект ООД от неговото основаване през 2004 г. С натрупан многогодишен опит в проектирането на редица хотели, жилищни и производствени сгради, търговски обекти.
Дейността, на управляваното от арх. Симова дружество, покрива всички етапи в ивестиционния процес – от теренните и предпроектни проучвания, съставяне на предварителни бюджети, до изготвянето на пълна строителна докумнтация, необходима за изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация; Проджект мениджмънт. Възложители на дружеството са компании като Accor Hotels, Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България, Метро Кеш и Кери България, Пикадили /проектирани над 40 търговски обекта/, ДМ България, Кауфланд България, Транскапитал, Биомет и други.


ИНЖ. ДИЯН ДИМОВ,  АЕС ЕООД

ИНЖ. ДИЯН ДИМОВ, АЕС ЕООД

Инж. Диян Димов завършва УАСГ със специалност Строителство на сгради и съоръжения. Член е в секция КС към КИИП София- град. Настоящата му позиция е на проектант – конструктор в екипа д-р инж. Илия Алашки, АЕС ЕООД и основният му професионален опит е в проектирането на стоманобетонни и стоманени конструкции на сгради и съоръжения.  Някои от актуалните проекти, в които участва в момента са : Мултифункционални комплекси Гранд Каньон и София Скуеър на Гаранти Коза България, офис сгради Адванс Бизнес Център 1 и 2 в гр.София, Офис сграда Балкан Бизнес Център на ЕТЦ в гр. София,  Нови сгради на хотел Астрия в к.к. Златни Пясъци, Нови сгради на комплекс Аква Хаус в гр. Варна, Комплекс Каменица Парк в гр. Пловдив, Нов Сектор Г на стадион Лудогорец Арена, Комплекс Варна Сити Парк Юг, Офис сграда със закрит басейн и конферентни зали на ЕКСТРАПАК в гр. Велико Търново, сграда КРИСТА на БЛД в гр.София и др.


Доц. д-р инж. Марио Гълъбов, секретар на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ, вицепрезидент на Съюза на европейските асоциации на железопътните инженери

Доц. д-р инж. Марио Гълъбов, секретар на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ, вицепрезидент на Съюза на европейските асоциации на железопътните инженери

Доц. д-р инж. Марио Гълъбов - секретар на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ, Вицепрезидент на Съюза на Европейските асоциации на железопътните инженери

Доц. д-р инж. Марио Гълъбов е завършил УАСГ с магистърска степен като строителен инженер по транспортно строителство, след което се дипломира като доктор по специалност „Строителство на мостове, тунели и друго съоръжения на железни и автомобилни пътища.“

Към момента той е вице-президент на Съюза на европейските асоциации на железопътните инженери (UEEIV) и заместник – председател на Управителния съвет на Национално сдружение  „Общество на инженерите по железен път“ ( НСОИЖП ). През 2000 г. придобива научното звание Старши научен сътрудник II степен по специалност „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения“ от Висша атестационна комисия; Научноизследователски и технологичен институт по железопътен транспорт (НИТИЖТ). Доц. д-р инж. Марио Гълъбов продължава своята следипломна квалификация като през 2003г.  придобива званието Европейски железопътен инженер  (EURAILING) от Съюза на европейските асоциации на железопътни инженери (UEEIV). Автор е на повече от 15 технически норми и стандарти в областта на железния път и съоръжения, участва с доклади на редица международни семинари, конференции и срещи по транспорта и издава над 30 публикации в областта на железния път и съоръженията, отпечатани в специализирани издания в България, Полша, Русия и Холандия.

 


Йоана Христова, Проект мениджър, ОРТ АД

Йоана Христова, Проект мениджър, ОРТ АД

Йоана Христова е възпитаник на Националната Художествена Академия катедра „Метал“, след това учи магистърска специалност „Пространствен дизайн“ в Нов Български Университет. В продължение на четири години работи като проектант на мебели, а от три години е Проект мениджър във фирма ОРТ. Компанията е българска, специализирана в проектиране и производство на мебели за офиси и обществени пространства, там Йоана ръководи значими офисни проекти в България и хотелски проекти като MOXY§Residence Inn Амстердам, Холандия и Hilton Garden Inn Тирана, Албания.


Цветан Велков, проектен мениджър, развитие и технологии, Аурубис България ЕАД

Цветан Велков, проектен мениджър, развитие и технологии, Аурубис България ЕАД

Цветан Велков е завършил Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, специалност Транспортно строителство. В дългогодишната си практика е участвал в много комплексни проекти, реализирани на територията на ,,Аурубис България" АД, гр. Пирдоп. По настоящем е Ръководител проекти в отдел Инженеринг. Отговаря за изпълнението на инвестиционни проекти на компанията.