Жури


Жури 2017

Жури 2017

Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери, представители на браншовите организации и представители на водещите компании в сектора.


Жури конкурс "Малки герои"

Жури конкурс "Малки герои"

Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

Ст.м.с Росица Райкова, Старша медицинска сестра в детско гръдно отделение към клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Арх. Людмил Леонидов, автор на проекта за реконструкция на Педиатрията в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” и управител на „ФАР-90“ ЕООД

Лий Сколник, архитект LHSA+DP, автор на концепцията за "Малките герои"

Арх. Николай Трайков, мениджър проекти, Фондация "Америка за България"

Инж. Гена Събева, председател, Асоциацията на интериорните дизайнери в България (АИДБ)

Камен Кръстев, заместник-управител, ГРАДЪТ Медиа Груп

Арх. Николай Давидков, основател, Архитектурно студио „Диагонали“

Детска архитектурна работилница

Теодорос Муратидис, управител на ИКЕА за България

Доц. Банко Банков, преподавател в НБУ департамент  „Дизайн и архитектура“
 

 


Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

• Роден на 19. 09. 1966 година в гр. София. През 1984 година завършва 22-ро ЕСПУ „Г. С. Раковски”-гр. София.
• През 1994 г. завършва Медицински университет-гр. София.
• Две години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към Втора травматологична клиника на МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Работи в спешната болница до месец декември 2006г.
• От края на 2006 до февруари 2013 година е ординатор в Катедра "ОртопедичнаТравматология и Реконструктивна Хирургия" – ВМА.
• Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; на лечение на политравма и посттравматични увреждания на крайниците; ендопротезиране на стави на горен крайник – рамо и лакът.

·         През месец Юни 2016 г. продобива степен "професор".

• Член е на:
1. Българска Ортопедо-Травматологична Асоциация – от 1997г.
2. EFORT – от 2003 г.
3. Член на AO Алумни Асоциация България – от 2005 г.
4. Член на Международна Кюнчер Асоциация – от 2009 г.
5. Член на АО Травма България – от 2010 г.
6. Секретар на Софийски клон на БОТА 2010 г.
7. Член на АО Травма Европа – от 2011г.
• Участвал е в 100 международни конгреси и срещи  с международно участие.
• Владее руски, френски и английски.


Ст.м.с Росица Райкова, Старша медицинска сестра в Детско гръдно отделение към Клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Ст.м.с Росица Райкова, Старша медицинска сестра в Детско гръдно отделение към Клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

·         Завършва ПМИ „Йорданка Филаретова”, специалност медицинска сестра през 1985г. и Здравен мениджмънт - „Управление на здравните грижи” в Нов Български университет през 2010г.

·         Стаж: в Детско гръдно отделение към Клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1985г. до 2008г. като медицинска сестра и от 2008г. до сега като старша медицинска сестра в същото отделение.

·         Курсове за следдипломна квалификация:

·         Остри хирургични състояния в детската възраст.

·         Вродени и придобити заболявания на бронхопулмоналната система при деца

·         Обучение на анестезиологични сестри

·         Управление на човешките ресурси в сферата на здравните грижи

·         Работа в бронхологично отделение. Основни задължения на медицинската сестра при ендоскопска хирургия

·         Специализирани здравни грижи в спешнат хирургия

·         Иновации и качество на здравните грижи в съвременното здравеопазване

·         Иновативни продукти на B/Braun превенция на убожданията

·         Планиране, провеждане и представяне на сестринските изследвания

·         Дезинфекция и стерилизация на ендоскопска апаратура и инструменти


Арх. Николай Трайков, мениджър проекти във Фондация "Америка за България"

Арх. Николай Трайков, мениджър проекти във Фондация "Америка за България"

Николай Трайков е архитект и проект мениджър с повече от 10 години опит в проекти с фокус върху обществени сгради, музеи, сгради за образование, изкуства, културно-историческо наследство и градска среда. Неговият професионален опит включва изготвянето на концепции, задания, бюджети, проекти, търгове, конкурси, организация и контрол на проектиране и изпълнение, инвеститорски контрол, управление на недвижими имоти.

Николай е мениджър проектиране и строителство, и инвеститорски контрол на проектите на Фондация „Америка за България“:  Детски научен център Музейко (най-големия детски музей в Източна Европа и първи по рода си в България), Малката Базилика в Пловдив, Аудитория 272 (най-голямата учебна аудитория в България) и Аудитория 243 в Софийския университет, Студентски център в Американския университет в Благоевград, Жилища за преподавателите в Американски колеж София, проекти за трансформация на учебната среда в над 50 български училища.

Преди да се присъедини към Фондация „Америка за България“, арх.Трайков е работил в Българо-Американски Инвестиционен Фонд като Мениджър имоти. Предишният му опит включва работа като архитект и проект мениджър в компании във Франция, Кувейт, България както, и като преподавател по архитектурно проектиране във Висше строително училище ‘‘Любен Каравелов‘‘, София.

Арх.Трайков има Магистърска степен по Архитектура от Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris-La Villette, Франция. Специализирал е в Ecole d`Architecture de Nantes и Technical University of Eindhoven. Член е на Камара на Архитектите в България.

Проекти на ФАБ отличени с награди:

- за инвеститор на Музейко: „Сграда на годината“ 2015 в категория за Образование, 3-то място в международния конкурс за Сграда на годината на world-architects.com и amrerican-architects.com, номинация за 2016 European Prize for Urban Public Space, 2015 Whata award, LEED Gold сертификат от US Green building council;

- за Малката Базилика: „Сграда на годината“ 2013 в категория Културно наследство, Награда на Пловдив за култура и изкуство 2013, Награда за инвеститор на годината Пловдив 2013;

- за Студентски център в Американския университет в Благоевград: „Сграда на годината“ 2013 в категория за Образование.


Арх. Людмил Леонидов, автор на проекта за реконструкция на Педиатрията в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” и управител на „ФАР-90“ ЕООД

Арх. Людмил Леонидов, автор на проекта за реконструкция на Педиатрията в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” и управител на „ФАР-90“ ЕООД

Арх. Любомир Леонидов е роден на 17.10.1948 г. в София. Завършил е Архитектура във Висшия институт по архитектура и строителство (днес УАСГ).
Работил е в сферата на проектирането и авторския надзор в Мозамбик между 1980 и 1982 г. и в Зимбабве като представител на фирма ТЕС за района на Южна Африка.
От 1990 фо 2011 г. е управител на ФАР-90 ЕООД, като отговаря за цялостната дейност на фирмата.
От 2012 до 2016 г. организира и ръководи строителството от името на възложителя на Национален стадион  „Г. Аспарухов“.
В момента арх. Леонидов управлява ФАР-90, като в това си качество е автор на проекта за реконструкция на Педиатрията в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.
Хоноруван преподавател е към катедра Международни икономически отношения на УНСС – специалност “Управление на инвестиционни  проекти” до 2013 година.
Ръководил е курсовете на БААИК  и САБ по прилагането на договорните условия на FIDIC в България. Редактор е на българските преводи на книгите на FIDIC, автор е на десетки публикации по проблемите на консултантската дейност и по проблемите на българското законодателство и прилагането на  договорните условия на FIDIC в България.


Лий Сколник, архитект LHSA+DP, автор на концепцията за "Малките герои"

Лий Сколник, архитект LHSA+DP, автор на концепцията за "Малките герои"

Лий Сколник е съдружник в Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership. Архитект Лий Сколник от студио LHSA+DP, Ню Йорк, е автор на концепцията за Детски център "Музейко" в София. Работил с Фондация „Америка за България“ и А&A Архитекти, София, за реализацията на проекта за първия детски музей в България. Дарител на концепцията за Детската болница в Пирогов. Архитектурно студио LHSA+DP е проектирало над 60 детски центрове и няколко от най-големите детски болници в САЩ. Лий Сколник ще участва в предстоящата реализация като консултант и ще работи с българските архитекти, дизайнери, изпълнители, които ще бъдат избрани да реализират проекта.


Инж. Гена Събева, председател, Асоциацията на интериорните дизайнери в България (АИДБ)

Инж. Гена Събева, председател, Асоциацията на интериорните дизайнери в България (АИДБ)

Гена Събева е родена на 16.01.1971 г. гр. София. Завършва средното си образование в 128 СОУ гр. София, след което бакалавърска степен инженер в Техническия университет през 1995 г.

През 2009г. защитава магистърска степен Интериорен дизайнер в НБУ.

От 1991 г. управлява частен бизнес в сферата на търговия с мебели, интериорен текстил и декорация, а от 2007г е официален представител за България на немска марка от най-висок клас за обзавеждане и интериорен дизайн.

Гена Събева ежегодно следи тенденциите в строителството и обзавеждането посещавайки международните изложения в Кьолн и Мюнхен (януари), Германия и Лас Вегас, САЩ (февруари), Милано, Италия (април) и Бърно, Чехия , както и изложението за имоти в Дубай.

  • От 2007г. до 2010г.  преминава специализирани обучения по интериорен дизайн в Германия и Италия.
  • През 2009г. и 2010г. организира и консултира издаването на луксозно интериорно списание ”Клю-Клю. Тайни от спалнята”
  • През 2009г. основава и налага марката „ВИТ. Борсата за матраци”, на която от пет години продава и франчайз бизнес модел.
  • През 2011г. е сред основателите на Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ). Като неин председател от създаването, тя участва активно в инициирането и организирането на  събития с цел популяризиране на професията на интериорния дизайнер.

    От името на АИДБ ежегодно участва като изложител на международните специализирани изложения Българска строителна седмица, Светът на мебелите и СИХРЕ, които се провеждат в Интер Експо Център, София.

В качеството си на председател на АИДБ, г-жа Събева в последните години е член на журито на конкурсите: „Баня на годината ” (организиран от Идеал стандарт), „Състезание с въображението” (организиран от КАРЕ България) и през 2016г. на първото издание на „Цвят на годината” (организиран от Оргахим) и „Дизайн за архитектурата” (организиран от САБ).

Като председател на АИДБ е съорганизатор в изложби и бианалета на СБХ и САБ.
Работи в близки партньорски контакти с всички университети преподаващи дизайн.
Организира отворени лекции в НБУ с водещи имена на интериорни дизайнери.

През 2016 г. сформира своя първи Майсторски клас по интериорен дизайн.

Носител е на дипломи и сертификати от множество преминати курсове и специализации по търговски умения, комуникация, бизнес етикет и треньорски умения.

Член е на клубовете „Бизнес лейди” и „ Мастер бизнес клуб”. Канена е редовно на сбирки на клуба на „Жените предприемачи”.

Хоби й е да пътува по света и да открива интериорни шедьоври. В свободното си време спортува  тенис, езда и трекинг в планината. Гена Събева е омъжена с три деца.


Арх. Николай Давидков, основател, Архитектурно студио "Диагонали"

Арх. Николай Давидков, основател, Архитектурно студио "Диагонали"

Николай Давидков – архитект с интереси в областта на архитектурната теория и практика, преподавател в катедра „История и теория на архитектурата”, АФ, УАСГ, част от образователни формати Студио Прожектиране и Детска Архитектурана Работилница. Специфично поле от академичната му дейност е прилагане на „Учене чрез правене” и "архитектурен активизъм", като методи за въведение в архитектурата, насочен към студенти в началото на своето образование. През 2003г. основава ASD -Архитектурно студио Диагонали с поле на работа архитектурно проектиране и организация на строителния процес. През годините ASD постепенно разширява своя спектър на работа и към момента участва във  всички нива на проектиране, от градоустроство до продуктов дизайн.  Важни за студиото  реализации са: Детска Градина с.Герман, София; Сграда със смесено предназначение гр.Бургас; еднофамилна жилищна сграда с.Лозен и др.


Камен Кръстев, зам.-управител на Градът Медиа Груп

Камен Кръстев, зам.-управител на Градът Медиа Груп

Камен Кръстев е заместник-управител на ГРАДЪТ Медиа Груп. Отговаря за планирането и концепирането на програмата и проектите на медийната група и оперативното им управление. Има диплома по бизнес администрация от The University of Sheffield International Faculty - CITY College Thessaloniki.


Детска архитектурна работилница

Детска архитектурна работилница


Детската архитектурна работилница е сдружение с нестопанска цел, създадено от Магдалина Ръжева и Николай Давидков – по професия архитекти, а също така и родители. Съвместно със студенти от УАСГ разработваме програма „Архитектурата и Децата”.

Заниманията се провеждат всяка събота в Съюза на архитектите в България (САБ). 
Децата от Детската архитектурна работилница бяха част от журито на Национален конкурс "Сграда на годината 2016", като за първи път конкурсът излъчи "Награда на децата".


Теодорос Муратидис, управител на ИКЕА за Бълггария

Теодорос Муратидис, управител на ИКЕА за Бълггария

Роден във Вероя, Гърция, Теодорос Муратидис притежава магистърска степен по Инженерна химия от Техническия университет в Солун, Гърция. Г-н Муратидис се присъединява към ИКЕА Солун през 2001 като стоковед и две години по-късно се издига до позицията Мениджър Логистика на магазина. През 2004 е назначен за Мениджър Логистика на ИКЕА за Гърция и Кипър. От септември 2010 той е на позицията управител на ИКЕА за Бълггария.

По време на кариерата си в ИКЕА той е отговорен за финансовите операции, свързани с дизайна и така развива своята страст към интериорния дизайн и грижата за удобството на клиента. Визията на ИКЕА да „създава по-добър живот за още повече хора“ е силна личностностна и професионална мотивация за него.

Г-н Муратидис има брак и е щастлив баща на три деца.


Доц. Банко Банков, преподавател в НБУ департамент  „Дизайн и архитектура“

Доц. Банко Банков, преподавател в НБУ департамент „Дизайн и архитектура“

Доц. Банко Банков работи в НБУ департамент  „Дизайн и архитектура“ от 1999г., когато заедно с  проф.С.Серафимов и проф.О.Шошев преобразува  модул „Артистичен дизайн”в модул "Интерорен дизайн" към департамент „Дизайн и архитектура”в НБУ. Завършил е „Национална Художествена Академия“ през 1979г. като магистър по дизайн на промишлени форми, където работи до 1991г.

През 1991 основава студио за интериорен и продуктов дизайн „Студио Б.Банков“ в което работи и сега. Негови проекти са реализирани основно в България но и в Швейцария, Австрия, Германия и Македония.

Банко Банков има участия във всички национални и общи изложби и изложения, като е носител на множество награди –последната наградата „Златни ръце“ от 2011г.

Има интереси в областа на интериорният дизайн, продуктовият дизайн и експериментира в дизайна  на осветителението в интериора.


ЖУРИ КОНКУРС „ГРАДЪТ - ГРАДОВЕ И ИНФРАСТРУКТУРА, СГРАДИ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА”

ЖУРИ КОНКУРС „ГРАДЪТ - ГРАДОВЕ И ИНФРАСТРУКТУРА, СГРАДИ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА”

Председател: проф. д-р арх. Георги Станишев, ръководител катедра "История и теория на архитектурата", Архитектурен факултет, УАСГ
арх. Николай Баровски - зам.-председател на УС на КАБ
Арх. Георги Кътов, управител, I/O Архитекти
Арх. Любомир Георгиев, Визия за София
Aрх. урбанист Нурхан Реджеб
Арх. Пламен Братков, управител, АЕДЕС Студио
Владимир Житенски, изпълнителен директор, Джи Пи Груп Ад
Младен Цонев, изпълнителен директор, ОРТ
Инж. Тодор Димитров, консултант технически отдел, Алукьонигщал
Цветан Велков, проектен мениджър, Аурубис България
Гергана Петрова, графичен дизайнер, Градът Медиа Груп
Арх. Георги Станишев, УАСГ

Арх. Георги Станишев, УАСГ

Образование: ВИАС, София, Факултет Архитектура, 1970-1975; Диплома на архитект. МАРХИ, Москва, 1978-1982; Диплома на Кандидат на Архитектурните Науки, приета за еквивалент Доктор на Архитектура. ВИАС, София, Факултет Архитектура, 1997, научно звание: Професор


арх. Николай Баровски - зам.-председател на УС на КАБ

арх. Николай Баровски - зам.-председател на УС на КАБ

арх. Николай Баровски е завършил УАСГ през 2001г., катедра градоустройство. Работи в проектантско ателие "КАЛИ" ООД, където понастоящем е съдружник. Специалист в проектирането на еднофамилни и много фамилни жилищни сгради, промишлени сгради и складове, обществени сгради, преустройства и проекти в специфична среда на културни ценности. Проектант с Пълна Проектантска Правоспособност.


АРХ. ГЕОРГИ КЪТОВ, УПРАВИТЕЛ, I/O ARCHITECTS

АРХ. ГЕОРГИ КЪТОВ, УПРАВИТЕЛ, I/O ARCHITECTS

Архитектурно студио I/O архитекти е основано от арх. Вяра Желязкова и арх. Георги Кътов през 2004г. Името на студиото (I/O – in/out) е провокирано от факта, че при стартирането на студиото арх. Кътов е в Япония, където специализира, а арх. Желязкова тук, в България. Обсъжданията на първите съвместни проектите са осъществени чрез интернет и така реално студиото е разположено както в София, така и в Токио.

I/O Architects са номинирани пет пъти за наградата за съвременна архитектура на Европейския съюз - Mies Van Der Rohe, и са във финалната селекция на Европейската награда за социални жилища Ugo Rivolta 2007, в чието жури участва Дейвид Чипърфилд /David Chipperfield/. Носители са на множество национални отличия, сред които наградата за българска архитектура "Визар" - златен (2007) и сребърен (2005), както и специалната награда на "Съюза на архитектите" в България за 2007 г. Отделно печелят наградата на Velux за използване на естествена светлина в архитектурата.


арх. Пламен Братков, "Аедес"

арх. Пламен Братков, "Аедес"

Арх. Братков има магистърска степен по архитектура от УАСГ с награда за най-добра сграда към катедра Обществени сгради. Носител е на награда на IAA за дипломен проект. От 2004 г. до сега е част от архитектурно студио „Аедес”. Студиото създава емблематични сгради, сред които Жаклин, Q център, Ърбън Модел, Ред Епъл, частни и обществени интериори.
От 2004 г. е преподавател  катедра „Обществени сгради” в УАСГ.
Арх. Братков е съосновател на Група Град.


Арх. Любо Георгиев, Визия за София

Арх. Любо Георгиев, Визия за София

Любо Георгиев (1981, София) е архитект. Той завършва средното си образование в Шотландия през 2000г. и започва да учи архитектура в IUAV във Венеция (Италия). Дипломира се с магистърска степен през 2007г. от TU в Делфт (Холандия). След завършването си той работи като архитект в Manzelle Studio di Architettura (Венеция), ЛП Консулт (София), Claus en Kaan Architecten (Амстердам), MVRDV (Ротердам) и Turenscape (Пекин).
Любо е прекарал повечето от половината от живота си извън България, но в последните години заема все по-активна позиция по теми свързани с архитектурата и градската среда в България. За Sofia Architecture Week 2009 той организира дебат за панелните квартали озаглавен ‘Квартали на крайностите’. За изданието през 2010г., съвместно със сдружение Трансформатори, провежда работилницата ‘Комунархия’ и дебат отново за тези квартали, но с участници от различни държави. През 2012г., съвместно с холандският режисьор Йорд ден Холандер, той заснема серия от репортажи, озаглавени ‘Усещане за град’, които изследват отношението на различни хора към архитектурата и градската среда на София.


Aрх. урбанист Нурхан Реджеб

Aрх. урбанист Нурхан Реджеб

Нурхан завършва магистърската и бакалавърската си степен по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст за публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по градски дизайн. Обучението си в САЩ осъществява като стипендиант на Фондация „Фулбрайт”. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Китай (Университет Тонгджи, Шанхай).

От 2014 г. заедно със Силвия Чакърова основават студио place.make в сферата на градското планиране, дизайн и изследвания.


ВЛАДИМИР ЖИТЕНСКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, „ДЖИ ПИ ГРУП” АД

ВЛАДИМИР ЖИТЕНСКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, „ДЖИ ПИ ГРУП” АД

Владимир Житенски основател и собственик на „Джи Пи груп” ООД, има над 20-годишен опит в строителството, ръководи екип от над 550 души. Управляваната от него компания е изградила в качеството си на главен изпълнител над 1000 обекта на територията на България, Сърбия, Хърватия, Македония, Гърция, Русия.

 


Младен Цонев, изпълнителен директор, ОРТ

Младен Цонев, изпълнителен директор, ОРТ


Инж. Тодор Димитров, Технически отдел България DGNB Консултант / Сертифициран дизайнер за пасивни къщи, Alukoenigstahl

Инж. Тодор Димитров, Технически отдел България DGNB Консултант / Сертифициран дизайнер за пасивни къщи, Alukoenigstahl

Роден на 23.08.1974 г. До 1997г. живее вГермания, където завършва гимназия и специализация като строителен чертожник. От 1997 до 2003г. следва в УАСГ София и завършва специалност ССС.

От 2003 г. работи във фирма „Алукьонигщал” на длъжност калкулант, от 2007г. е ръководител на техническия отдел и консултант за архитекти. 2014 г. специализира в посока сграднo сертифициране по стандарта „Пасивни сгради“ и по система DGNB.

Води редовно обучения и семинари за архитекти и фирми от бранша на тема: „Остъклени конструкции”.


Цветан Велков, проектен мениджър в направление "Развитие и технологии", Аурубис България

Цветан Велков, проектен мениджър в направление "Развитие и технологии", Аурубис България


Гергана Петрова, Градът Медиа Груп

Гергана Петрова, Градът Медиа Груп

Гергана Петрова е възпитаничка на Националната Художествена Академия (специалност Сценография). През 2013 защитава магистърска степен Медиен Дизайн от престижната академия Bauhaus във Ваймар, Германия. Живее и работи в немската столица Берлин от 2013, където има възможността да работи за медии като VICE и Freunde von Freunden; работила е като фото-асистент на легендарната Нан Голдин и Йонас Линдстрьом. През 2016 се занимава активно с графичен и продуктов дизайн за марката PAWAKA. В портфолиото и от клиенти присъстват Adidas, Carlsberg, Audi, asos и други. Завръща се в родината, за да се присъедини към екипа на ГРАДЪТ Медиа Груп като графичен дизайндер и фотограф.


ЖУРИ КОНКУРС "ФАСАДИ, ЦВЕТОВЕ, ХАРМОНИЯ"

ЖУРИ КОНКУРС "ФАСАДИ, ЦВЕТОВЕ, ХАРМОНИЯ"

Арх. Георги Бакалов, председател на САБ
Арх. Ангел Захариев, управител, А&А архитекти
Арх. Светослав Станиславов, основател и водещ проектант, Starh
Арх. Цветан Петров, управител, Иво Петров архитекти
Арх. Радомир Серафимов, управител, Ателие Серафимов Архитекти
Николай Бъчваров, управител, Баумит България
арх. Анна Цукева, Архитектурен консултант, Баумит България

Арх. Георги Бакалов, председател на САБ

Арх. Георги Бакалов, председател на САБ

Арх. Бакалов е роден през 1957 г. в София. Архитектурното си образование завършва във ВИАС през 1981 г.. Работил е 14 години в КНИПП "Софпроект", дирекция Генплан, София. На свободна практика е от 1990 г. Съуправител е на проектантска фирма ВИГ-инженеринг. Упражнявал е постоянна екипна работа на всички нива на проектиране - ОУП, ОГП, подробни планове, инвестиционни проекти, включително интериор и е взел пряко участие в архитектурно-строително проектиране на над 2 млн. кв. м. РЗП. 

Председател на съюза на архитектите в българия


арх. Ангел Захариев, "A&А Architects"

арх. Ангел Захариев, "A&А Architects"

Арх. Ангел Захариев е съдружник и управител в архитектурно бюро "А и А Архитекти".
Завършва Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) в София през 2003 г. През 2004 г. се дипломира с похвала в специализация към Института за градско планиране и жилищна политика (IHS) – Еразмус Университет, в Ротердам, Холандия. От 2003 г. до 2007 г. е редовен докторант към катедра “Градоустройство” на Архитектурния факултет на УАСГ.
През 2005 г. заедно с арх. Асен Милев основават архитектурно бюро А и А Архитекти ООД.
В професионалната си практика е ръководил проектирането на мащабни инвестиционни проекти като Бизнес Парк София, Капитал Форт, Резиденшъл Парк София, Актив-Галакси.
Някои от неговите проектите са отличени с награди, включително “Сграда на годината”.


АРХ. СВЕТОСЛАВ СТАНИСЛАВОВОСНОВАТЕЛ И ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ, STARH

АРХ. СВЕТОСЛАВ СТАНИСЛАВОВОСНОВАТЕЛ И ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ, STARH

През 2003г. завършва “Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия ”, София с почетен диплом на САБ за най-добър дипломен проект в катедра Жилищни сгради.

Започва кариерата си през 2003г като управляващ партньор във водещо архитектурно студио.

През 2012г. основава собствено архитектурно студио STARH Stanislavov Architects.
Носител на множество награди и отличия. Лауреат на  Световното Тианале на Архитектурата INTERARCH и Национален конкурс Сграда на Годината.


АРХ. РАДОМИР СЕРАФИМОВ, УПРАВИТЕЛ, АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ

АРХ. РАДОМИР СЕРАФИМОВ, УПРАВИТЕЛ, АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ

Арх. Радомир Танков Серафимов е роден през 1973г. в София. През 1997г. се дипломира с отличие в катедра „Обществени сгради“, в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София.  От 1998г. става равноправен съдружник в „Ателие Серафимов Архитекти” ООД, където работи и до сега  като главен проектант и управител. От началото на кариерата си, арх. Серафимов следва стремежа за професионални предизвикателства с лоялност и желание за растеж на компанията, което превръща „Ателие Серафимов Архитекти” в една от водещите проектантски компании в страната. Арх. Серафимов е член на Съюза на архитектите в България и на Камарата на архитектите в България.


АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ, УПРАВИТЕЛ, ИВО ПЕТРОВ АРХИТЕКТИ

АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ, УПРАВИТЕЛ, ИВО ПЕТРОВ АРХИТЕКТИ

Архитект Цветан Петров се дипломира в архитектурния факултет на УАСГ през 2007 г. Специализира в L’ecole National Superieure d’architecture de Bretagne в Рен, Франция. В самостоятелната си проектантска практика работи по обществени и жилищни сгради, логистични центрове, административни сгради, спортни зали и съоръжения. Член е на Камарата на архитектите от 2008 г.

От 2007 г. е мениджър на архитектурно бюро “Иво Петров – Архитекти” ООД, като същевременно участва в проектирането на редица обекти на фирмата, сред които новото крило на Англо-американското училище, което е безспорен фаворит в категория “Сгради образование” на национален конкурс „Сграда на годината 2012”.


Николай Бъчваров, управител, „Баумит България” ЕООД

Николай Бъчваров, управител, „Баумит България” ЕООД

Николай Бъчваров е управител на „Баумит България” ЕООД от  2000 година. Преди това е бил консултант в  Ernst & Yang AFA,  председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Приватизационен фонд „България”, вицепрезидент по финансите в „България Холдинг”, главен счетоводител в Застрахователно и презастрахователно дружество „България” АД, главен счетоводител в Завод за изчислителна техника. Завършил е специалност „Счетоводство и контрол” в УНСС и Немската езикова гимназия в Ловеч.


арх. Анна Цукева, архитектурен консултант на Баумит България ЕООД

арх. Анна Цукева, архитектурен консултант на Баумит България ЕООД

Завършва специалност Архитектура през 2013г. в Университет по архитектура, строителство и геодезия в гр. София. По време на следването си работи в Грифън Интернешънъл ЕООД като младши архитект, където освен с проектиране се занимава и с проджект мениджмънт и изпълнение. След дипломиране започва работа в архитектурно бюро Амфион. От началото на 2015г. е в екипа на Баумит България като архитектурен консултант.


ЖУРИ КОНКУРС „ПРОЕКТИРАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ЖУРИ КОНКУРС „ПРОЕКТИРАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Председател: проф.  д.а.н. арх. Атанас Ковачев, Член-кореспондент на БАН
доц. д-р Теодор Седларски, декан на стопанския факултет към СУ "Св. Климент Охридски"
Севдалина Василева, директор Стратегическо планиране и развитие, Първа Инвестиционна Банка
арх. Елица Панайотова, координатор проект Зелена София към Асоциация за развитие на София
арх. Бранимир Брозиг, Irchitect, автор на заданието на конкурса
ланд. арх. Веселина Калайкова,  КАБ - РК София Град
Иво Пенев, Столичен инспекторат
Ланд. арх. Мая Тренчева, главен експерт, дирекция “Зелена система“, Столична община

 


проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, член-кореспондент на БАН

проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, член-кореспондент на БАН

Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев (1954 г., Карнобат, България, Европа) Член-кореспондент на Българската академия на науките (от 2008). Чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки (от 2010). Почетен член на Украинската академия на архитектурата (от 2008). Професор на Международната академия на архитектурата (от 2009). Професор по „Градоустройство и териториално устройство” (от 2002). Доктор на архитектурните науки (от 2005).

Лауреат е в конкурси за книги по архитектура и градоустройство и е носител на множество архитектурни награди.


Доц. д-р Теодор Седларски, Декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Доц. д-р Теодор Седларски, Декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Теодор Седларски е роден през 1978 г. в  гр. Бургас.

Завършва средното си образование през 1997 г. в Немската езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас.

Учи Бизнес администрация във Виенския икономически университет от 1998 до 1999 г., завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със степен бакалавър по Стопанско управление през 2002 г. и магистър по Бизнес администрация/Организационно развитие през 2004 г.. През 2010 г. придобива научна степен Доктор по икономика с дисертация в областта на новата институционална икономика.

През 2008 г. специализира нова институционална икономика във Виенския икономически университет със Стипендия "Ернст Мах" за млади учени на австрийското министерство за наука и изследвания, а през 2009 г. реализира научна специализация в рамките на докторантска програма "Организация и култура"  в Университета за икономически, правни и социални науки в Санкт Гален със стипендия на швейцарското правителство.

От 2005 г. е щатен преподавател в катедра „Икономика“ на Стопанския  факултет на Софийския университет. Доцент е 2011 г. Води лекции по „Институционална икономика“, „Икономика на публичния сектор“, „Икономически теории“, „Икономика на труда“, „Макроикономика“; „Микроикономика“.

Ръководи Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) и е съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски.

Академичен директор е на асоциирания с Харвард Център за икономическо развитие и конкурентоспособност  към СУ "Св. Климент Охридски.

От 2015 г. заема длъжността Декан на Стопанския факултет на Софийския университет.


Севдалина Василева, директор Стратегическо планиране и развитие, Първа Инвестиционна Банка

Севдалина Василева, директор Стратегическо планиране и развитие, Първа Инвестиционна Банка

Севдалина Василева e директор Стратегическо планиране и развитие в Първа Инвестиционна Банка. Кариерата й бележи началото си през 1998 г. в Coca-Cola Hellenic, където в продължение на над 6 години заема различни ръководни позиции в сферата на маркетинга и продажбите. От 2004 до 2007 г. е директор маркетинг, комуникации и връзки с инвеститорите в Обединена Млечна Компания. Професионалният й опит в банковата сфера започва през 2007 г. в Пощенска банка, където ръководи управление Потребителско кредитиране и е изпълнителен директор на дружество от групата. От 2010 до 2016г. е управител на Alpha Bank България с ресор Банкиране на дребно.

Севдалина Василева е председател на Управителния съвет на Алумни сдружението на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където работи за подпомагане на професионалната подготовка на младите хора, както и за насърчаване на взаимодействието и контактите между бизнеса, академичната общност и институциите.

От 2012 г. г-жа Василева се присъединява към екипа на Eleven Accelerator Venture fund като ментор и до днес помага на младите предприемачи и стартъпи да развиват и реализират своите идеи предимно в областта на новите технологии.

Г-жа Василева е магистър бизнес администрация със специалност „Управленски информационни системи“ от Стопанския факултет на Софийския университет. През 1996 г. специализира маркетинг и мениджмънт в Lund University, Швеция. 


Арх. Бранимир Брозиг, Irchitect

Арх. Бранимир Брозиг, Irchitect

Прагматик, изследовател, търсещ.

Бранимир вярва, че архитектурата е преди всичко рационално търсене на физическо удобство и духовна хармония.

Интересува се от иновации, теория на архитектурата, алтернативни бизнес модели. 
Привлича го банката с примери и типологии, които историята и природата са ни завещали и интерпретацията им в съвремието.

Днес проектира, преподава в УАСГ и Студио ПроЖектиране в търсене на мястото на архитекта в света.

Вижда бъдещето си в иновативните технологии.


ЕЛИЦА ПАНАЙОТОВА, КООРДИНАТОР НА ПРОГРАМА ЗЕЛЕНА СОФИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

ЕЛИЦА ПАНАЙОТОВА, КООРДИНАТОР НА ПРОГРАМА ЗЕЛЕНА СОФИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

Елица Панайотова е архитект с разнообразен опит и над десетгодишна професионална практика в областта на проектирането и инвестиционното консултиране. Завършила е Университета по архитектура, строителство и геодезия, с магистърска степен по Градско планиране и архитектура. Втората си магистърска степен по Градско планиране и жилищна политика получава от Университета в Линкълн, Великобритания.

Професионалната й кариера започва в средата на деветдесетте години, предимно с градоустройствени проекти – Бизнес Парк София, градски център на София (две наградени конкурсни разработки в екип), курорти по Черноморието и др.

Опитът й в областта на архитектурното проектиране включва офис, търговски, жилищни и промишлени сгради, сред които сграда 3 в Бизнес Парк София; административни сгради на граничните пунктове в Силистра и Лесово; винарна Шато РуКо, Ямбол; винарна Санта Сара, Горица; хотели по Черноморието; множество интериори.

Елица е консултант на редица международни инвеститори и ръководител на някои от най-значимите инвестиционни проекти в България.


ланд. арх. Веселина Калайкова,  КАБ - РК София Град

ланд. арх. Веселина Калайкова, КАБ - РК София Град

През 1997г.е завършила Лесотехническия Университет, специалност „Ландшафтна архитектура”. След това започва работа като проектант в архитектурно студио.

Член е на управителния съвет на Съюза на Ландшафтните архитекти (СЛА) и  член на Европейската Федерация на ландшафтните архитекти – IFLA.

От 2016г. е председател на Архитектурна колегия ”Ж” (Ландшафтни архитекти) към Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България (КАБ).

Участвала е  в различни частни и публични архитектурни конкурси в България и чужбина.

Част от тях са:

През  2013г. участие в конкурс за нов облик на площад "Света Неделя".

През  2014г. участие в Конкурса  за изработка на проект за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства за различни зони в  центъра на София.

 През 2015г. участие в Конкурса за устройствена концепция за ПУП на Парк "Борисова градина". 

 Била е член на жури на студентски конкурси, конкурс: „ Алея на Европа” (2014г.) и конкурс за подобряване на градската среда ’Home made green Sofia 2017’.

В края на 2016г и началото на тази година взима участие в инициативата : „ Зелена София”, ръководена от  гл. архитект на София – арх. З. Здравков.

Участва в различни инициативи, обществени обсъждания и кръгли маси, свързани с подобряването на градската среда и промяна на нормативната уредба.