Жури


Жури 2019

Жури 2019

Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери, представители на браншовите организации и представители на водещите компании в сектора.