конкурс „Сгради и вътрешни пространства”


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 30 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Целта на конкурс "Градът" е да се изследват добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда и различни по функции решения за сгради и оригинални вътрешни пространства.

Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2021 година през сайта thecityacademyawards.bg

Краен срок за подаване на дипломните работи за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2021  - до 20 август 2021 година.


Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.

 

Конкурс „Сгради и вътрешни пространства“

1-ва награда – 1 000 лв.

2-ра награда – 800 лв.

3-та награда – 500 лв.

 

Кандидатурите в конкурса се подават на email:

submissions@thecityacademyawards.bg чрез dox.bg или друг файл организатор сайт.
Изисквания за оформление на кандидатурите:

ЗА АРХИТЕКТИ:
Две табла, представящи проекта (колаж, съдържащ визуализации, текст и др.). Формат А2 (420 x 594мм)/или друг формат по ваш избор, файл PDF или JPG.
Tекст, описващ проекта, от 300 до 500 думи.
Три визуализации от проекта, 72 dpi за публикация на сайта/facebook.
Ваша  портретна снимка (ще се използва за визитката ви на сайта на конкурса).
Кратка информация за автора: университет, месторабота и др. (кратко резюме).
Моля, изпратете всички файлове в zip формат, наименуван с вашето „име_презиме“ . Отделни файлове ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Кандидатури неотговарящи на горните изисквания, няма да бъдат разглеждани.

Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2021 година през сайта thecityacademyawards.bg

Краен срок за подаване на дипломните работи за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2020  - до 20 август 2021 година.


ЗА ИНЖЕНЕРИ:
Визуализации на схеми и чертежи по проекта (при възможност).
Tема и текст, описващ проекта, от 300 до 500 думи / 1000 знака. Той ще се използва за публикация, моля, уверете се, че напълно описва проекта.
Ваша  портретна снимка (ще се използва за визитката ви на сайта на конкурса).
Кратка информация за автора: университет, месторабота и др. (кратко резюме).

Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2021 година през сайта thecityacademyawards.bg

Краен срок за подаване на дипломните работи за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2021  - до 20 август 2021 година.

Участието е безплатно.

конкурс „Градска среда и инфраструктура”


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 30 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Целта на конкурс "Градът" е да се изследват добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда и различни по функции решения за сгради и оригинални вътрешни пространства.

Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2021 година през сайта thecityacademyawards.bg

Краен срок за подаване на дипломните работи за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2021  - до 20 август 2021 година.


Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.

 

Конкурс „Сгради и вътрешни пространства“

1-ва награда – 1 000 лв.

2-ра награда – 800 лв.

3-та награда – 500 лв.

 

Кандидатурите в конкурса се подават на email:

submissions@thecityacademyawards.bg чрез dox.bg или друг файл организатор сайт.
Изисквания за оформление на кандидатурите:

ЗА АРХИТЕКТИ:
Две табла, представящи проекта (колаж, съдържащ визуализации, текст и др.). Формат А2 (420 x 594мм)/или друг формат по ваш избор, файл PDF или JPG.
Tекст, описващ проекта, от 300 до 500 думи.
Три визуализации от проекта, 72 dpi за публикация на сайта/facebook.
Ваша  портретна снимка (ще се използва за визитката ви на сайта на конкурса).
Кратка информация за автора: университет, месторабота и др. (кратко резюме).
Моля, изпратете всички файлове в zip формат, наименуван с вашето „име_презиме“ . Отделни файлове ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Кандидатури неотговарящи на горните изисквания, няма да бъдат разглеждани.

Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2021 година през сайта thecityacademyawards.bg

Краен срок за подаване на дипломните работи за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2020  - до 20 август 2021 година.


ЗА ИНЖЕНЕРИ:
Визуализации на схеми и чертежи по проекта (при възможност).
Tема и текст, описващ проекта, от 300 до 500 думи / 1000 знака. Той ще се използва за публикация, моля, уверете се, че напълно описва проекта.
Ваша  портретна снимка (ще се използва за визитката ви на сайта на конкурса).
Кратка информация за автора: университет, месторабота и др. (кратко резюме).

Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2021 година през сайта thecityacademyawards.bg

Краен срок за подаване на дипломните работи за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2021  - до 20 август 2021 година.

Участието е безплатно.

Участието е безплатно.

Желаещите да участват в конкурсите на „Академия ГРАДЪТ 2018” могат да заявят своя интерес на


email: submissions@thecityacademyawards.bg или на тел.: + 359 897 846 280.

Повече информация:

www.thecityacademyawards.bg
email: gvyanev@thecitymedia.bg
Тел.: + 359 897 846 280