конкурс „Градска среда и инфраструктура”


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 35 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Целта на конкурс  „ГРАДЪТ - ГРАДСКА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРА“  е да се изследват добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда и различни по функции решения за сгради и оригинални вътрешни пространства.

Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2020 година през сайта thecityacademyawards.com

Краен срок за подаване на дипломните работи (курсови работи) за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2020  - до 31 август 2020 година.


Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.

конкурс „Сгради и вътрешни пространства”


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 35 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Целта на конкурс   „ГРАДЪТ - СГРАДИ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА“  е да се изследват тенденциите и  добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да се представят идейни проекти за  различни по функции сгради и оригинални вътрешни пространства, както и умелото им вписване в градската среда.
 
Подаването на заявките за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2020 година през сайта thecityacademyawards.com

Краен срок за подаване на дипломните работи (курсови работи) за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2020  - до 31 август 2020 година.


Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.

Участието е безплатно.

Желаещите да участват в конкурсите на „Академия ГРАДЪТ 2018” могат да заявят своя интерес на


email: submissions@thecityacademyawards.bg или на тел.: + 359 897 846 280.

Повече информация:

www.thecityacademyawards.bg
email: gvyanev@thecitymedia.bg
Тел.: + 359 897 846 280