за проекта

 

Инициативата „Академия ГРАДЪТ”, стартирала през 2014 г., е отговорът на "ГРАДЪТ Медиа Груп" на нуждата от комуникация между поколенията професионалисти, създаващи съвременните градове и сгради по света и у нас. През 2015 г. стартирахме конкурс, в който освен обучаващи и реализиращи се в България студенти и млади професионалисти поканихме и български възпитаници на европейски университети.
 

Основната цел на инициативата и през 2021 година е да се популяризират сред широката професионална общественост най-добрите дипломни работи на българските студенти от специализираните университети в България и чужбина в направленията сгради и вътрешни пространства и градска среда и инфраструктура.

Конкурсът стимулира и поощрява комуникацията между различните поколения архитекти и инженери, които да споделят и предават своя професионален и житейски опит в най-важния и труден момент от професионалната реализация на младите български архитекти и инженери по света и в България – напускането на студентската скамейка и първите години в професията.

 

АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2021

За осма поредна година „Академия ГРАДЪТ“ организира конкурси за български студенти и млади професионалисти, възпитаници на български и чуждестранни университети, в сферата на архитектурата, строителството, интериорния дизайн, урбанизма и инфраструктурата. В „Академия ГРАДЪТ“  2021 могат да се включат студенти, защитили своите дипломни работи през 2020 и 2021 година и млади професионалисти до 30 години.

ТЕМАТИЧНИ КОНКУРСИ

Два са тематичните конкурси на „Академия ГРАДЪТ“  през 2021:

  • Сгради и вътрешни пространства

  • Градска среда и инфраструктура

 

СРОКОВЕ

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСИТЕ НА „Академия ГРАДЪТ“ 2021 Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!!!

Регистрацията  за участие в конкурса е със срок до 31 юли 2021 година през сайта thecityacademyawards.bg

Краен срок за подаване на дипломните работи (курсови работи) за участие в конкурса „Академия ГРАДЪТ“ 2021  - до 20 август 2021 година.

 

ЖУРИРАНЕ

Всички подадени дипломни работи се оценяват онлайн от два състава авторитетно жури съответно за двата тематични конкурса.

 

Журирането (онлайн) се извършва месец септември 2021.

 

НАГРАДЕН ФОНД

В двата тематични конкурса на „Академия ГРАДЪТ“2021 наградния фонд е разпределен така:


Конкурс „Сгради и вътрешни пространства“

1-ва награда – 1 000 лв.

2-ра награда – 800 лв.

3-та награда – 500 лв.

  • Конкурс „Градска среда и инфраструктура“

1-ва награда – 1 000 лв.

2-ра награда – 800 лв.

3-та награда – 500 лв.

 

НАГРАЖДАВАНЕ

Победителите  в конкурсите „Градска среда и инфраструктура“ и „Сгради и вътрешни пространства“ ще се обявят  през  октомври 2021 г. Подробности по награждаването ще бъдат обявени през м. Септември/октомври, съобразно епидемичната обстановка.

Ексклузивен партньор

Джи Пи Груп
Alukonigstahl

Със съдействието на

Аурубис

Медийни партньори

Списание ГРАДЪТ
Gradat.bg

Университети и училища – партньори на Академия Градът

 

България

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
ВСУ „Любен Каравелов”, София
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна
Нов български университет, София
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
Лесотехнически университет – София
Национална художествена академия
Технически университет Габрово
Софийски университет "Свети Климент Охридски"
СГСАГ „Христо Ботев”, София
МГ "Д-р Петър Берон", Варна

Европа

Architectural Association School of Architecture, Великобритания
Manchester School of Architecture, Великобритания
University College London, Великобритания
Bartlett School of Architecture, Великобритания
Coventry University, Великобритания
Royal College of Art, Великобритания
University of Greenwich, Великобритания
University of Nottingham, Великобритания
Anhalt University of Applied Science, Германия
TU Delft, Нидерландия
Politecnico di Milano, Италия
Politecnico di Torino, Италия
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Дания
Universiteit Gent, Белгия
Ecole Nationale Superieure d'architecture de Paris la Villette, Франция
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, Франция
Aalto University, Xeлзинки и Турку, Финландия

САЩ

Illinois Institute of Тechnology, Чикаго