Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски


Целта на конкурса за „Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е набиране на паркоустройствени идейни проекти за зелената площ зад сградата на Стопанския факултет към Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Целта на конкурса е да бъдат набрани проекти, които да предложат отговор на проблемите на мястото, да свърже сградите със зелените площи, да обживи празните в момента пространства и да се възползва от стратегическaтa позиция на терена като създаде възможности за контакт между заобикалящите го институции.
 

Подробно описание може да намерите в конкурсното задание. СВАЛИ КОНКУРСНОТО ЗАДАНИЕ - zip. autocad

Възможности и проблеми
Зоната, обект на настоящото задание се намира на стратегическо място, заключена между сградите на Стопанския факултет , Философския факултет на Софийския университет, Националната агенция за професионално образование и обучение , стадион “Академик” и комплекса на Българска академия на науките.
Граничната й позиция обуславя отговорна роля да създаде смислови и физически връзки между институциите, задоволявайки разнообразните им индивидуални потребности и създавайки възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.
Пространството има цел да се превърне в място за работа по проекти, дискусии, събития,
комуникация, отдих, спорт.
 
 
Настоящото състояние на задния двор не предполага провеждането на подобна програма от функции.
● Паркинги към прилежащите сгради разпокъсват пространството на двора
● Алейната мрежа е погълната от озеленяването в парка
● Парковата мебел е стара, износена и напълно негодна за употреба
● Отсъстват осветителна система, връзка с прилежащите сгради и стадиона
● Отсъства велопаркинг
 
Всички тези проблеми налагат преконфигуриране и освежаване съобразно с изработената програма.
 
Необходими функции и площи
На база на проведено проучване сред настоящи и бивши възпитаници, преподаватели, докторанти и служители на Стопанския факултет (виж подробности за анкетата в заданието), в територията, обозначена в заданието, трябва да се ситуират:
 
● “Форум” с места за сядане и дискусии 50 места
● Беседки с възможност за хранене, работа и комуникация 3 бр.
● Маси за тенис 2 бр.
● Свободни пространства с възможност за разполагане на мобилна мебел.
● Алеи с възможност за разполагане на стационарна мебел.
● Велопаркинг 40 велосипеда.
● Места за афиши (информационен спот).
● Свободно пространство с опция за разполагане на временни инсталации.
● Алея с възможност за разполагане на 10 бр. щандове.
● Входовете на сградите да са естествено свързани със зелената площ.
● Концепция за позициониране на информационни табели, кошчета, лампи.
● Всякакви промени в конфигурацията на паркингите да са такива, че броят паркоместа в проектното предложение да съответства на настоящия брой паркоместа.
● Съществуващата висока растителност да се съхрани възможно най-много.

Право да участват в конкурса и съпътстващите дейностите под шапката на инициативата Академия Градът имат студенти и професионалисти на възраст до 35 години в областта на архитектурата и строителството, ландшафтната архитектура и градоустройството, дизайнери.....

В конкурса могат да участват както индивидуални, така и екипни проекти.

 

Краен срок за регистрация на проекти: 14.06.2017 г.

 

За повече информация, касаеща конкурс "Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и останалите конкурси от Академия Градът 2017:

 

График


 •  
 • 20.02.2017 

  Обявяване на конкурса
   
 • До 15.03.2017

  Популяризиране на конкурса сред потенциални участници и партньори
   
 • До 14.06.2017

  Набиране на проекти в конкурса
   
 • От 15.06.2017 до 26.06.2017

  Журиране
   
 • 12.07.2017

  Изложба и награждаване на отличените проекти в Sofia Event Center
   
 •  

Награден фонд


Първа награда
1000 лева
 

Втора награда
600 лева
 

Трета награда
400 лева

Допълнителни награди

запиши се за участие

Кандидатурите в конкурса се подават на email:

submissions@thecityacademyawards.bg чрез dox.bg или друг файл организатор сайт.


Изисквания за оформление на кандидатурите:

 • Две табла А1 като два отделни PDF файла, съдържащи снимки и текст.
 • Текст, обясняващ проекта, от 300 до 500 думи. Той ще се използва за публикация, моля, уверете се, че напълно описва проекта.
 • Три визуализации с висока резолюция във формат TIF или JPEG. Те ще се използват за публикация и по време на церемонията по награждаване. Файловете да са запазени с резолюция 300dpi, CMYK.
 • Краен срок за регистрация и изпращане на проект – 14.06.2017 г.

Участието е безплатно.

Повече информация на:
Тел. + 359 897 84 62 79
Email: gspasova@thecitymedia.bg