Проект 15U: План за регулация и застрояване на кв.Малинова долина,

гр.София, УАСГ, София


за проекта


Разработваната територия – кв. Малинова долина се намира в южната част на град София. На север граничи с кв.Студентски град, на изток с парк Въртопо, на запад с кв. Витоша, а южната граница на територията е ул. „Околовръстен път“ .

Концепцията на проекта е създаване на устойчива градска територия , в която са обособени различни функционални зони, обединени от множество зелени пространства и места за рекреация и отдих на живущите.

Функционално зониране:

В северната част на кв.Малинова долина – в близост до Студентски град , е предвидено обособяването на нови студентски общежития, които са в непосредствена близост до съществуващите студентски блокове. До тях се намира и новопроектираният Студентски център с библиотека към него и отркит амфитеатър в паркова среда.

В тази част от квартала са разположени и жилищни сгради за колективно обитаване. Тяхната планова структура обособяват вътрешноквартални пространства за отдих и рекреация, които ще бъдат обществено достъпни.

В централната част на кв.Малинова долина се намират множество сгради с обществена функция, които сформират т.нар. градски център на квартала. В тази зона са позиционирани детска градина, училище , конгресно-концертен център , открит амфитеатър и развлекателен център. Развлекателният център включва – кино център, търговски обекти, заведения за хранене , офиси и галерия. Той е в непосредствена близост до новопроектирания парк в квартала.

Източната част от квартала се характеризира с наличието на множество съществуващи еднофамилни жилищни сгради. За това проектното решение предлага запазване на съществуващото жилищно застрояване, благоустрояване на съществуващата улична мрежа и разграничаването на тази зона от високото жилищно строителство чрез обособяването на нова паркова среда. По този начин се запазва тишината и спокойствието в района. А за да се развие  зоната с ниско жилищно застрояване се обособяват на нови жилищни сгради в – еднофамилни жилищни сгради, къщи близнаци и редови къщи.

Новосъздадената паркова среда действа като буферна зона между  различните функционални зони за застрояване и ще бъде основна дестинация за отдих и почивка край природата. В рамките на парка се намира и спортната зона в кв.Малинова долина.

В южната част от кв.Малинова долина е създадена друга буферна зона – за преход от натоварената ул.“Околовръстен път“ към тихите и спокойни жилищни квартали. А в тази буферна зона са разположени каталожни магазини и логистични центрове, които ще бъдат обслужвани от локалното платно на ул.“Околовръстен път“

Автор


Габриела Балджиева , Елвира Петрова