Проект 16U: THE WALL TOWER

., УАСГ, София


за проекта


Нашата разработка се намира в идеалния център на гр.София или по-точно казано в кв.398. Целта на проекта е да облагороди зоната по най-добрия начин и да покаже скритата археология от антична Сердика. При първоначалните проучвания в дадената ситуация се откриват доста на брой проблеми.Бившия магазин „Божур“ е в окаяно състояние и трябва да бъде премахнат. Забелязваме че растителноста е недобре ситуирана и неподдържана. Настилките също са в много лошо състояние. Въпреки всички изброени негативи мястото има и скрит потенциал. Откриваме го в лятното кафене, което привлича стотици хора и в заровената археология от антична Сердика, като проекта се съсредоточава именно между тези два аспекта. В близък радиус до парцела има доста сгради с обществена функция. Също така наблизо се намира и знаковата улица „Граф Игнатиев“. Целта е човекопотока да се пренасочи и към квартал 398, като за тази цел проекта предвижда изграждането на изцяло ново кафене, което ще работи целогодишно.

Изкопана е сравнително голяма площ от терена, за да се открие и покаже крепостната стена.Концепция се състои от 6 различни обема- терасиране на терена на южната страна като са предвидени места за сядане и отдих; площадно пространство над археологията; кафене развито на три нива; водна стена, която очертава крепостната стена и показва до какво ниво се е извисявала кулата; вертикална комуникация изградена със стъклени тухли; археология.На теренно ниво се намира площадно пространство, което съчетава в себе си стъклени елементи, които подчертават местоположението на древните разкопки. Необходимите битови помещения за кафенето са разположени на междинното ниво. На най-долно ниво се развива основната функция на проекта. Тук е разположена и голямата зала към кафенето. Също така се експонира археологията по най-добрия начин.Предвидена е и сцена за изнасяне на различни представления около самите разкопки. Достъпа до всички нива е улеснен и за хора в неравностойно положение. Новата зеленина е добре ситуирана и подчертава терасирането на терена.

Основната цел на проекта е съживяването и привличането на повече хора до това неуглено за сега място, чрез експониране на древната архитектура и проектиране на ново обществено пространство за отдих.

 

Автор


Стоян Стоянов, Енчо Енев