Проект 18U: идеен проект е на кръговото кръстовище при телевизионната кула в София

., ., .


за проекта


Намесата в градската среда е сложен процес, който трябва да удовлетвори голяма част от обществото, за да бъде успешен. Представеният идеен проект е на кръговото кръстовище при телевизионната кула в София. Мястото е от ключовите места в София, поради ежедневния поток от хора. В проекта акцент е поставен върху самото кръгово като е представена пластика, която да се впише в заобикалящата я среда. Вдъхновението ми за проекта идва от една по-различна снимка на най-старият пасаж в Париж (Passage du Caire). На нея фотографът е уловил сградите, пречупени по уникален начин. Този нов изглед ми даде идеята как да отразя заобикалящата среда в проекта. Вижданията ми за визията на кръговото са, че трябва да бъде изградено нещо, което да бъде видимо за всички участници в движението, откъдето и да преминават. Поради това проектът ми предлага изграждане на пластика във височина, която съчетава в себе си природата и телевизионната кула. Разчупената форма има за цел да пресъздаде както заобикалящата гора чрез клоните на дърветата, така и телевизионната кула пречупена по сходен на фотографията начин. Съчетаването на интерпретацията на кулата като множество елементи в едно цяло пресъздава клоните на дърветата, преплетени в една обща визия. За съществуващия отвор над бул. Пейо Яворов се планира да бъде покрит със закалено стъкло, по което да може да се осъществява преминаване на хора. Така пластиката ще може да бъде разгледана от още един ъгъл, а също така и ще запази осветеността към долното ниво на кръговото. Преминаването отдолу ще предложи още един изглед, при който ще се получават и различни сенки в зависимост от часа, в който се преминава. Пространството, което ще се създаде, би привлякло и пешеходци, тъй като мястото е оформено подходящо за снимки. Това ще отдаде нужното внимание на телевизионната кула като символ на града, а и ще обогати движението в района и близкия парк.

Автор


Илиана Романова