Проект 19U: СТАТИЧНО/ ДИНАМИЧНО

Проект за благоустрояване на кв. 398, УАСГ, София


за проекта


КАКВО?

Изява на статичното и динамичното в градския живот чрез цялостно развитие на пространствената среда в квартал 398. Съвременна интерпретация на неразкритото историческо наследство под квартала и интегриране на зоната към обхвата на модерния градски център.

ЗАЩО?

Квартал 398 притежава редица качества и потенциал да бъде превърнат в приятна локация както за местните жители, така и за туристи:

- близка свързаност със зоната на градския център

- богато историческо и културно напластяване

- благоприяно разположение и обстановка както за активни социални дейности,

 така и за релакс и усамотение

- възможност за превръщане на мястото в динамична и оживена градска среда по всяко време-  на денонощието и през годината (24/7/365)

Квартал 398 е ключово място в центъра на София, съчетаващ динамиката на интензивния и забързан градски живот със статиката на уединеното, спокойно пространство, заобиколено от символи на многогодишната история на града.

КАК?

Основната конценпция статично/ динамично е въплътена и изразена чрез крепостната стена- част от историческото наследство на антична Сердика. Функциите й от миналото- плътна, статична конструкция, ограничаваща свободата и действията,са противопоставени в настоящето- ажурна, динамична структура, която се видоизменя спрямо нагласите и нуждите на обществото. Рамката на квартала се завършва с добавянето на два обема, чийто облик наследява духа и подчертава въздействието на културното архитектурно наследство по съвременен начин.

ПОСЛАНИЕ

Динамичните процеси в ежедневието са в непрекъснат баланс със спокойствието на рутината. Средата около нас ни променя и се променя; архитектурата трябва да отговаря на развитието и да следва този процес, без да губи облика си- да е статична по своята същност, но динамична като функция .

Автор


Илиян Ангелов, Деница Делева