ХАЙ РИАД - РАБАТ, МАРОКО

Георги Събев, Минчо Стоянов, Университет по архитектура строителство и геодезия, София


за проекта


Проект за комплекс от жилищни многофамилни сгради, чието местоположение е в столицата на Мароко - Рабат. Фасадното решение на проекта е съвкупност от културните ценности в района, народната им архитектура и съвременното влияние на Европа върху нея. Една изчистена и модернистична фасада в съчетание на естествения цвят на материала, който в случая е традиционната Мароканска тухла. Разбира се по фасадата има и големи стъклени отвори за естествено ослънчаване на жилищните части. При стълбищната клетка е използвана съвременна интерпретация на характерната за района мушарабия - като на места по фасада липсват тухлени единици за допускането на шарена сянка. Пред фасадите на първите етажи, като защитна стена от наблюдатели са изградени кашпи с зеленина в дизайна на цялостната концепция.

Автор


Георги Събев, Минчо Стоянов

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а