Проект 20U: Планетариум

“...сред космос от цветя”, УАСГ, София


за проекта


Средата поражда физическата и емоционална обосновка на архитектурното предложение. Обемнопространственото решение, отзвук на планина Витоша и Ботаническите градини, създава топла и приятелска атмосфера за посетителите. Следван е принцип за създаване на просторни пространства, градирано прекъсвани от подходите, подкрепени с ивици естествено осветление, носещи пулсация и динамика. Безграничен и необятен, космосът е първоизточен стимул за изследване и постигане на „пространства“ и „полупространства“ - посетителите са вън, вътре и между тях.

Сградата разполага с четири „зелени покрива-цветни градини“, препратка към ботаническите градини, достъпни за гостите; амфитеатрален площад, размиващ границите за представите за вън и вътре. Ситуирана е в територия на ботаническите градини, характерна с благоприятна природна среда и голям потенциал за бъдещо развитие. Богатата програма ще способства за привличане на голям брой посетители от различни възрастови групи с широк диапазон от интереси, превръщайки мястото в нова притегателна локация, социален център, средище на комуникация и информация, вдъхвайки му нов живот.

Разбирането на времето и пространството винаги е очаровало човека. Времето и мястото в пространството имат силата да водят и дават сила. Затова усещането за времето и пространството някакси движат света към бъдещето. Разглеждайки имота като платно, върху което ще се създаде изцяло нова вселена, следва, че за организиране на структурата й са необходими закони и правила. Четири главни алеи намират началото си в четирите края на имота, определени от кардиналните посоки: изток, запад, север и юг; и пресичайки го, се срещат в една точка - центъра. Тези подходи разделят земята на четири зони, орбитиращи около центъра. Зоните и центърът се превръщат в обеми, даващи форма на сградата.

Алеите се вливат в централен "площад-слънчев часовник" с доминиращ и обединяващ обем в центъра - купол за звездни прожекции, и амфитеатрални редове за сядане по периметъра. Четирите главни входа са ориентирани по световните полупосоки и водят до малки временни изложби на същото ниво. Четири тематични рампи - хронологични изложби, илюстриращи времето от Големия Взрив до наши дни, плавно и неусетно преодоляват разликата между нивата и водят до по-ниско ниво, където са разположени следните зони: обществено обслужване, образование, наука, администрация и техническо обслужване. На това ниво се помещават основните функции.

Средата е достъпна за посетители от различни възрастови групи и за хора в неравностойно положение и предлага широка гама от дейности, целящи да провокират интереса им към космоса, а оттук и тяхната мисъл и въображение. Програмата дава на хората знания за Вселената чрез разнообразни изложби, посветени на нощното небе, античната астрономия, астрономията и обществото, включително и много модели, работилници, класове, диорами и звездни шоу представления. Покривът на сградата дефинира централния площад и купола, прелива в терена и формира два задни двора. Четирите проходими зелени покрива са цветни градини, препратка към ботаническите градини, посрещат гостите с място за разходка, упражнения, медитация и почивка. Покривите се превръщат в място за социализация, рекреация и създаване на нови контакти. Плавният преход слива сградата с околния пейзаж и извежда на преден план силното присъствие на планината. Самата сграда превръща мястото в нова атрактивна локация, като му дава нов живот, характеризираща се с добре запазена природна среда и голям потенциал за бъдещо развитие.

Представени са ситуация и разпределения, показващи организацията на пространството. Разрезите и фасадите допринасят за изграждането на ясна представа за проекта. Визуализациите създават запомнящ се от съзнанието образ. Детайлът на покрива се състои от стоманена решетъчна конструкция от перфорирани греди с двойно т сечение, профилиран покривен декинг, изолационни слоеве и система за проходим зелен покрив. Носен е от стоманобетонни колони, пренасящи усилията в земята. Колоните са по периметрите на четирите обема, за да се постигнат големи подпорни разстояния. Комбинирането на големите подпорни разстояния със странично и покривно естествено осветление създава усещането за безтегловност. Акустични панели покриват интериорното пространство. Системи за събиране на дъждовната вода, за улавяне на слънчевата енергия, за генериране на енергия от подови настилки, за геотермално отопление и охлаждане създават добри микроклиматични условия: топлинни, звукови и визуални удобства, които осигуряват здрава основа за невероятно изживяване.

Автор


Илиян Ангелов