Проект 24U: Векове в съвремието

., УАСГ, София


за проекта


Какво?

   Средище за социални срещи, споделени преживявания и културни мероприятия.

 

Защо?

    София- голям, развиващ се град, който като че ли губи връзката с богатата си култура. Жителите на столицата стъпват и минават покрай вековно наслагвана и напластявана древна история, без дори да осъзнават на какво са наследници. А това е възможно и в ежедневието.

Позовавайки се на стратегията на Столична община и доклада на Ян Геел се стремим да обвържем специфичните ценности на квартал “398”, като една неизменна част от ежедневния и културен живот на столицата. Взаимодействието на града, културното му наследство и гражданите създават едно устойчиво развитие за иновативен и модерен град.

 

Как?

    Чрез наслагването на отделните исторически периоди и преплитането им със съвременния град се създава едно ново средище за култура и преживявания. Преобразяваме целия квартал, като показваме че културното наследство, съвременните методи, материали и природата си взимодействат хармонично.

    Създаването на нови обеми, чрез интерпретирането на вече изгубени и рушащи се културни ценности създадва нови интересни и различни пространства за срещи, работа и отдих. Тези нови обеми допълват съществуващите сгради и стават част от силуета на града по нов и атрактивен начин.

    На нивото на древния град Сердика се помества културно средище – библиотека, като по този начин не само привлича минаващите, но и ги прави част от заобикалящата ги култура –  стават част от връзката на миналото с настоящето.

 

Послание

    Квартал „398“ е богат на история и културно наследство, но малцина знаят за това. Целта ни е да запознаем жителите на града с вековната история като станат част от заобикалящата ги среда.

Автор


Никола Колев, Цветелина Стефанова