Проект 26U: ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ: КВАРТАЛ 398

., УАСГ, София


за проекта


Целта на проекта е да се разработи идейна концепция за съвременно интегриране на южната  част на квартал 398 в София, така че територията да се развие като активно публично пространство на града и да се изяви нейната идентичност.

Кварталът е с много добро разположение – в сърцето на столицата. Заобикалят го множество паметници на културата, както и пешеходни пространства. Наситено е със зеленина и това го свързва с останалите паркови пространства в центъра на София. Заедно с всички тези предимства, мястото има и своите недостатъци. Парцелът се е превърнал в едно труднодостъпно място, заобикалящо се от хората.

Квартал 398 се намира с централната част на София, заключен между улиците „Алабин“, „Цар Калоян“, „Позитано“ и „Леге“. В рамките на това пространство се позиционират източната кула на Сердика, както и структури, свързани с южната сграда, изпълнявала функцията на луксозна баня. Като рамка, от всички страни на квартала, са разположени сгради – културни паметници. В самия квартал на ситуират три такива сгради и имотът на един срутен паметник на културата. Всички тези сгради правят пространството толкова значимо.

С проекта си пресъздаваме древноримската стена, описваща контура на тогавашната столица Улпия Сердика. Тя е връзката между старо и ново – ажурната структура продължава и надолу в подземна галерия, спираща до зида на автентичните разкопки от крепостната стена. Чрез промяна в настилката е показан и контурът на зидовете на някогашната римска баня. Също така мястото на срутената сграда, архитектурен паметник на културата, се пресъздава чрез каменни блокове с неправилна форма, символизиращи и напомнящи именно за срутването й. Каменните блокове са разпръснати както в границите на имота, така и в парковото и тротоарното пространство. Композицията на цялостното решение е съчетаването на площадно пространство с паркова среда.

Архитектурното решение има за цел да пресъздаде историческата атмосфера на квартала, като намесата е осъществена чрез употребата на съвременни материали. Интерпретацията на крепостната стена се осъществява чрез използването на стомана Corten, за да пресъздаде усещането за време чрез постепенната промяна в облика на материала. Крепостната стена играе ролята на елемент, разделящ територията на две части – вътрешен двор, който се намира от вътрешната страна на стената, под формата на площадно пространство и пространство извън крепостната стена, под формата на паркова среда, наситена с растителност и места за сядане.

Автор


Николета Иванова, Петя Караиванова