Проект 28U: ЖИЛИЩНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА И ГРАДСКИ ЦЕНТЪР

., УАСГ, София


за проекта


I. Общи въпроси:
Настоящият проект предвижда развитието на територията, намираща се в кв.“ Овча купел“, северно от бул. „ Президент Линкълн“.
Целите на проекта:
- отделяне на територията от околовръстния път с една по-активна спортна зона;
- запазване на вече иградените хранителни предприятия в територията: Lidl и Billa;
- изграждане на обществено обслужващи сгради по продължението на бул.“Президент Линкълн“ и тяхното обвързване с вече съществуващите хранителни предприятия;
- изграждането на жилищните структури, цели да имат вътрешни дворни пространства, които да са отворени към посетителите на територията;
План за застрояване:
- вътрешни междублокови зелени пространства;
- терасовидно застроявана на жилищните структури;
- високо застрояване по бул. „Президент Линкълн“;
Брой обитатели:
- 10 703 души, от които 1288 ученици и 288 деца.
Градоустройствен фрагмент(център):
- Разработвания фрагмент показва партерния етаж на офис сградите, като търговската функция е изнесена по главната пешеходна зона, складовите помещения са северни и се зареждат през паркингите, а в по- уединаната част са разположени офис помещения.

Автор


РадославИвайлов