Проект 29U: Складова база за зърно и фуражни смески

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


Какво представлява складовата база за зърно и фуражни смески?!
Зърнобазите са малки и средни предприятия за съхранение на зърнени храни,
в които става първична обработка и съхранение на зърно.
Зърното се съхранява в силози, плоски складове и други.
Съоръженията за съхранение мога да бъдат:
- хоризонтални (едноетажни),
- етажни (многоетажни)
- силози.
Според материала при изпълнение на конструкцията:
- дървени (царевични кошове),
- стоманобетонни (едноетажни и многоетажни складове)
- метални (едноетажни хангари и силози).
Според начина на изпълнение:
- монолитни
- сглобяеми.
 
Какво представляват силозите?
Силозите биват свободно стоящи кули или вградени в цяластен блок батерии.
Те се развиват във височина и имат напречно сечение
на кръг, квадрат или правоъгълник.
 
Как се зареждат?
За зареждането на силоза се използва елеватор.
Обикновено се изпразват гравитачно, поради което дъното е конусовидно или хоризонтално
с наклон.

Автор


Силвия Драганова