Проект 34U: „Алтернатива за Банишора - Комплекс от жилищни сгради с ниско застрояване и висока интензивност с обществено обслужване в него, гр. София“

., Нов Български Университет, София


за проекта


Обхватът на проектната разработка включва урбанистични промени на бул. Сливница и цялостна разработка на жилищна структура ситуирана в пустеещ терен в кв. Банишора.

Мястото се намира в една част на града, която се възприема като неатрактивна, теренът граничи с една от най-натоварените градски магистрали – бул. Сливница, който е причина за голям автомобилен трафик, замърсен въздух и високи нива на шум. Същевременно кварталът се намира в историческата част на града, в близост и  с много добра транспортна връзка с центъра.

Проектът предлага градоустройствена промяна, която обхваща територията от кръговото движение от Сточна гара до разклонението на бул. Иван Иванов. За регулиране на трафика, транзитното движение по булеварда влиза в тунел и се предвижда ренатуриране на коритото на река Владайска. С пренасочване на потока от коли, се намалява замърсяването с газове, прах и шум. На повърхността, движението става локално - за автомобили и бус ленти за линии на градския транспорт, и нови велоалеи. Предвижда се и значително увеличаване на озеленяването, което включва и коритото на реката. 

Ситуацията, визията и качеството на живот в тази част на града биха се подобрили осезаемо, а европейските фондове за развитие на градска среда, дават реална възможност за реализацията на подобно решение.

Основната концепция на проекта е възстановяване на старата градска тъкан върху цял един квартал.  Предложената типология е комплекс от жилищни сгради с ниско застрояване и висока интензивност с включено обществено обслужване.

Жилищната структура е изградена от единици, като на практика се получава схема “мезонет върху мезонет”. Отделните обеми, състоящи се от мезонети са свързани с индивидуални апартаменти. Разработени са няколко типа мезонети и апартаменти с различна площ и разпределения. Апартаментите и мезонетите имат общи стълбищни клетки, които обслужва от 3 до 6 жилищни единици и всяка от тях достига до подземния паркинг. Предвидено е паркиране на две подземни нива под целия терен, което осигурява достатъчно пространство за паркиране и допълнителни помещения.

Всяка жилищна единица има характеристиките на къща. Предвидени са индивидуални жилищни дворове на кота терен и големи покривни тераси, които заместват функцията на дворове, апартаментите разполагат с тераси или лоджии.

Това е комплекс от отворен тип т.е. той няма външна ограда и е достъпен за всеки.

Определят се три нива в йерархията на откритите пространства:

- улица

- вътрешно квартално пространство с видеонаблюдение

- интимен двор

С тези решения се запазва характера на старата градска тъкан на Банишора и  се дава възможност на собствениците да бъдат близо до земята и да изградят междусъседски взаимоотношения.

Използвайки денивелацията на терена, с наклон на юг към реката, на кота –4.40м, на нивото на пешеходното движение по бул. Сливница е разположено общественото обслужване, което включва супермаркет, детски център, фитнес и фризьорски салон, за които е осигурен достъп за зареждане на първото подземно ниво на паркинга.

Проектът постига ревитализиране на стара градска тъкан при съвременни условия, дава възможност за постигане на висок стандарт на живот, запазва мащаба, атмосферата и социалните връзки в квартала.

Автор


Тюркян Сами Хасан - Хаджи