Проект 4B: Комплекс за нетрадиционни спортове

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


 Целта на дипломния проект е да създаде основа за дългосрочно, устойчиво развитие на територията и условия за пълноценно спортно-рекреационно ползване като се изградят съоръжения за целогодишно практикуване на спортове и да повиши значението на спорта в икономиката на гр. Самоков, да създаде нови работни места и да привлече повече хора на територията на общината, като им позволи целогодишно нетрадиционно практикуване на традиционните за града спортове.

  Предложеното решение е развито около четири основни момента:

  • Благоустрояване на крайречната зона;
  • развива идеята за създаването на лифтова станция, която ще свързва града с най-старият зимен курорт в България – Боровец;
  • сградата на комплекса, освен развиването на избраната функция има за цел да се впише максимално в заобикалящата я природна среда;
  • проектът осмисля по изцяло нов начин съществуващия в момента терен като запазва в максимална степен съществуващата висока растителност.

Ситуация:

 Сградата е ситуирана в квартал 206, гр. Самоков, община Самоков. С проекта се предвижда отреждането на територията да бъде за озеленяване, спорт и атракции. Теренът се намира в крайречната зона на гр. Самоков, в източната част от р. Искър, където са разположени повечето спортни обекти и съоръжения  в града.

  Зоната е комуникативна, не много далеч от центъра на града и има връзка с пътя „Самоков –София“ и културно туристическа локация „Самоков- Боровец- Бели Искър“. Предвидено е изграждане на велоалея, като част от вече съществуващата велоалейна мрежа в града.

 

 Достъп до сградата:

  • пешеходен -два главни входа от изток и от запад /цел: да се раздели човекопотока,идващ от съществуващия парк и този от близките жилищни квартали/, седем второстепенни-съобразени с функционалното зониране в сградата.
  • Велосипеден- от съществуващата велоалея в парка /от изток са предвидени два велопаркинга/
  • Автомобилен- предвидени са два външни паркинга/от север и от изток/, всеки с по 47п.м. и подземен паркинг с 85 п.м.,достъпен от северната част на терена.

 

Функционално зониране:

  Сградата е разделена на три основни зони с открити и закрити съоръжения – ски и сноуборд, катерене и скейтбординг. В нея е поместено всичко необходимо за нейните нужди и функциониране – подземен паркинг с 85 места за паркиране; технически помещения; зали за: пещери на закрито, за ски, за катерене с различни нива на трудности, за скейтбординг, като всяка от залите разполага със собствени съблекални и помещения за треньори; лекарски кабинети; търговски площи, заведения, конферентни зали,администрация, зали за графити и др.

    Покривът и фасадното оформление също са част от функционалното значение за сградата.  Покривът е превърнат в ски писта, което позволява на любителите на този спорт да го практикуват, без да напускат границите на града. По западната фасада са изградени стени за катерене.

 

Обемно- пространствено решение:

  Сградата бива развита, като отчита максимално спецификата на мястото. Архитектурните обеми са структурирани така, че да допринасят за дооформянето на зелената паркова ос и да не създава неблагоприятни засенчвания или възпрепятстване на формираните вече в градска среда гледки. Облика на сградата е постигнат с окачени стъклени фасади, окачени  фасади от перфорирани панели и зелени фасади.

  За проекта са предвидени: стоманена пространствено прътова констукция за залата за скейтбординг и стоманобетонна за всички останали сектори.

Автор


Александра Кодова