Проект 5B: Обществен център „Славянска 14“

., УАСГ, София


за проекта


Сградата е ситуирана в централната част на град София, в имота на ул. „Славянска“ №14. Средата в непосредствена близост е с изключително разнообразни характеристики – човешки мащаб на пространствата, проблеми с паркирането и автомобилното движение, неравномерно разпределение на човекопотока, неактивни вътрешноквартални пространства, архитектурен фонд от различни стилове и периоди и др.
Предложената с проекта сграда цели да развие положителните и да отстрани отрицателните характеристики на средата.
Силуетното изграждане е базирано на идеята да се възстанови изразено хоризонталния характер на силуета по ул. Славянска. От там е изведена и визията на северната фасада, позволяваща визуален преход между нивата на двете съседни сгради. Плановата концепция изразява желанието сградата да послужи като катализатор на активирането на вътрешнокварталното пространство в имотите на ул. „Славянска“ №14 и ул. Иван Вазов № 9. Предвиденият проход на улично ниво е така моделиран, че да подкани хората да преминат през облагороденото „дворно“ пространство.
Функционалната програма е съобразена с нуждите на квартала, дефинирани след обстойно проучване на средата и интервюта с обитателите на района. На сутеренно ниво е разположен подземен паркинг за 14 автомобила. На първо ниво, кота +/- 0.00, се намира входното преддверие и кафе-книжарницата, която прелива към дворното пространство и се превръща в основен фактор за неговото облагородяване. На второ ниво, кота +3.50, е развита по - интровертната част на кафе-книжарницата. Там посетителя има възможност да се наслади на хубава книга с чаша кафе далеч от уличния шум. На трето нива, кота +7.00, е разположена детската творческа работилница. Тя е инспирирана директно от близостта на сградата до магазина за творчески пособия „Слънчоглед“. На четвърто ниво, кота +10.50, е разположена залата за събития, която се предвижда да функционира и като галерия. Тук също така са и главните административни звена, необходими за функционирането на сградата. На пето ниво, кота +10.50, проектът предвижда покривна тераса, даваща възможност на събитията от залата да прелеят в коктейл с поглед над софийските покриви.
Цялостната визия на сградата е подчинена на идеята новата намеса в квартала да е ясно четима. Визуалният език е умишлено различен от този на околните жилищни сгради. Материалите и цветовото решение допълнително целят да наблегнат на различната функция на сградата.
Фасадата от към ул. „Славянска“ цели хармонично вписване в изразено хоризонталната композиция на уличния силует. Използваната текстилна мембрана позволява плавния преход между нивата на двете съседни сгради и спомага за оптимизиране на ослънчаването на помещенията.
Дворната фасада е в духа на разчленения „вътрешен“ силует. Предвидената и тук текстилна мембрана има за цел да пропусне оптимално количество светлина в помещенията.
Решението на вътрешното пространство има за цел да създаде зелен кът в центъра на града. Място за почивка или просто приятен проход през квартала. Предвидените геопластики позволяват засаждането на дървета върху подземния паркинг, без да се сваля прекалено много нивото на сутерена.

Автор


Александър Игнатов