Проект 6B: Нов транспортен терминал град Сиан, Китай.

., УАСГ, София


за проекта


Град Сиан е разположен във вътрешно континенталната част на Китай. Той е втората столица на древен Китай именно там е и теракотената армия. Сиан се намира по средата на равнина между Жълтата река и планинската верига Цинглихг Шан характерна с многото си скалисти върхове и пещери. Точно през тази равнина преди стотици години се е зародил пътят на коприната, от тук пътешествениците тръгват на дългият си път. Именно с това новият транспортен терминал на Сиан се обособява като връзка на изтока и запада.  Старата част на града е обградена със стени и бастиони по периферията като всяка порта има тържествена пагода. Една от най- характерните стуктури на далечният изток е пагодата. Това е структура, която издига съшността на човека. Използването на идеята за тази вертикална структура и строгата йерархията в Китайската култура, а също така и основните композиционни елементи имат за цел да въздигнат човека на нов хоризонт в случая към запада. Използването на повтаряеми елементи е подобно на теракотената армия, интегрирана в силуета на пагодата. Получава се различно наслояване на  комуникационни системи, като на първо ниво е автомобилният транспорт, на второ железопътният и на трето и най-извисено човека. Основното фоайе което е усвоява целият поток от хора и ги насочва по средством различни по големина и посока сводове.

  Най- високата част на сводовете е отворена с цел да вкарва светлина и да флангира подходите на потоците на хора . В същото време тази осветена сграда - фоайето е центърът на композицията, заобиколен от четири високи. Това е формалистично представяне на китайските древните градове с техните централни площади, заобиколени от сгради и конкретно за град Сиан - бастионите. В тези своеобразни бастиони се намират част от допълнителните функции към гарата, те са хотел и офиси.

Както основната причина за възникването на пътя на коприната е търговията така и тук в основата на сградата има разположена търговска дейност. Самата сграда е отдръпната от фронта на улиците давайки възможност да се потупи в паркова среда.

Автор


Александър Сулинаджиев