УЧИЛИЩЕ ЗА ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА

Десислава Димова, Университет по архитектура строителство и геодезия, София


за проекта


Предмет на разработката е реконструкция на три от тютюневите складове в град Пловдив.

Ситуация и предмет на разработката

Ситуацията на разработката се характеризира със съществуващи културни и образователни институции, потенциал за развитие в сферата на образованието и изкуството и  централно комуникативно разположение. Намира се в Пловдив, в зона, декларирана като групов паметник на културата. Районът е от историческо значение за града и извиква сантиментални чувства у жителите. Кварталът на мой фокус е зает от сгради, които някога са функционирали като тютюневи складове. Обектите на разработка са в окаяно състояние и имат нужда от спешна намеса. Именно два от тези складове са били собственост на Димитър Кудоглу – най-големия радетел на града -  и са с най-изразителните фасади за комплекса на квартала.  

Училището за дигитални изкуства предлага висше образование, но има възможност и за специализирани курсове за квалификация и др. Подобно учебно заведение в България към този момент няма, а индустрията в сферата се развива с бързи темпове. Хората избрали професии в бранша разчитат на самообучение или на образование в чужбина. Разработваният от мен проект е не просто образователна институция, а своеобразна творческа лаборатория, място за експеримент и научно изследване. Това е място за търсене на нови форми на презентация и обновяване на методите на продукция в аудио-визуалното изкуство. Включва запознаване и работа с експериментални методи на компютърната музика и графика, синтезиране и обработка и други.

Концепция на формообразуване, фасадни и интериорни решения

Независимо от развитието на технологиите, същността на звука и картината остават същите. Обръщайки се към физиката, аудио-визуалното е проявление на вълните. Инспирирана от експерименти за визуализация на звука и от характеристиките на вълните, преминаването между отделните помещения става плавно, флуидно. Сферичната зала – „Ядрото“ се явява концептуален център. Тя е новото, родено в старото. Сферата прониква и в двата основни обема и е видима и отвън. Тя е предназначена за прожекции, концерти и представления с широк достъп, но и за експерименти в посоката на виртуалната реалност. Интериорното звучене е индустриално, но омекотено. Суровите материали на съществуващите стени, носещата конструкция и подовата настилка се противопоставят на гладките бели повърхности. Строгите – на меките форми. Този контраст е проявление на концептуалния: старо – ново.

С цел запазване и експониране на архитектурните качества на съществуващите сгради, фасадите на двата склада биват запазени и реставрирани. Маркирането на главните входове и интериорните решения са подчинени на концепцията за формообразуване в интериора. На дистанция от фасадата към ул. “Иван Вазов“ е монтирана медийна мрежа (Мediamesh) – полупрозрачна метална мрежа с вградени LED диоди. Тя позволява влизането на светлина в помещенията, не нарушава и не скрива същeствуващата фасада. Работи като прозивен екран, с голям зрителен ъгъл и се характеризира с енергоефективност. В унисон с функцията на сградата, фасадата се превръща в леце на институцията.

Автор


Десислава Димова

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 6-а