Проект 10B: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОФИС СГРАДА С ГАЛЕРИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ул. “Будапеща” 5, гр. София, УАСГ, София


за проекта


Сградата се намира на ул. “Будапеща” 5, в Зона на Исторически Развилия се Градски Център. През 1978 е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от “местно значение” и в тази връзка архитектурният й облик е защитен чрез Закона за културното наследство.

Предмет на проекта е реконструкция и промяна предназначение на сградата от функционалното и ползване за търговски нужди в такава за административни нужди - офис сграда и разработване на интериорно решение на един от трите етажа. Условие на заданието е да се запаази (с необходимата за това реконструкция) функционалното предназначение на приземния етаж - за галерия.

Предвиждат се два отделни входа за галерията и офисната част, като при втория е осигурена достъпна среда. Галерията е пространствено отделена от рецепцията на офис частта, но между тях е осигурена връзка за използване от посетители в неравностойно положение.

Галерията разполага с голяма обща изложбена зала и две по-малки, които са разделени посредством подвижни стени, прожекционна зала, магазин, офис, информация и санитарен възел. Проектирана е така, че да може да бъде използвана за различни видове изложби – постоянни или временни, малки или големи.

Вторият и третият етаж са предвидени за офис пространства като от рецепцията до тях е предвиден асансьор.

Вторият етаж е отделен от галерията чрез стъклен под, с цел визуална връзка между тях, но ограничаване на шума и функционалните проблеми, до които може да доведе едновременното използване на двата етажа, като ходенето по него е ограничено чрез парапет.

Етажът разполага с 5 отделни офиса за  по двама човека, офис на управител, конферентна зала, място за почивка в общото пространство, кухня и санитарен възел с осигурена тоалетна за инвалиди.

Третият етаж, който е обект на разработка на интериорния проект, разполага със същия набор помещения, но офис пространствата са проектирани на принципа на общи работни пространства, но за по-малък брой хора - 4 и 8 човека в стая - за по-голяма мобилност и по-голям избор на фирми, които да ги използват. Съответно в тези помещения е предвидено общо осветление, което да е подходящо при промяна в разпределението на работните места.

Архитектурният облик на сградата е защитен чрез разпоредбите Закона за културното наследство. Фасадата се освежава, като се запазват цветовете на фасадните бои и на съществуващата дограма, за да не се наруши цялостният защитен вид на сградата.

Проекта предвижда да се изпълнят необходимите изисквания топло- и хидроизолация, вид на фасадна мазилка, подмяна на дограма и ремонт на покрива и подпокривното пространство.

Автор


АНЖЕЛА ЙОРДАНОВА