Проект 12B: Виенска сладкарница

., УАСГ, София


за проекта


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СИТУИРАНЕ:

ОБЕКТЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН В ЕЗ. АРИАНА, В ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА. В НЕПОСРЕДСТВЕНА  БЛИЗОСТ Е ДО  БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ И БУЛ. ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ. ЗАОБИКАЛЯЩАТА ЗОНА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДИНАМИЧНА И Е В СЪРЦЕТО НА СТОЛИЦАТА. ОСНОВНИТЕ НЕГАТВНИ ЧЕРТИ СА ЗАГУБЕНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА И ПАРК КНЯЖЕЖСКА ГРАДИНА, А СЪЩО И ЛИПСАТА НА АКЦЕНТ В ЦЯЛОСТНАТА КОМПОЗИЦИЯ ОКОЛО ЕЗЕРОТО И ПРИЛЕЖАЩИТЕ БУЛЕВАРДИ. ПОЯВАТА НА ЕДИН ВЕРТИКАЛЕН АРХИТЕКТУРЕН АКЦЕНТ НА ОСТРОВА, СЪВПАДА В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ОС С ОБЕЛИСКА В БОРИСОВАТА ГРАДИНА И ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В КНЯЖЕВСКАТА ГРАДИНА. ПОСРЕДСТВОМ ГОРЕОПИСАНИТЕ ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ СЕ СЪЗДАВА НАСОЧЕНОСТ, ОСОВОСТ И ЕДИНСТВО В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ.

С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА АКЦЕНТ, КОИТО ДА СТАНЕ СВОЕОБРАЗЕН РЕПЕР В ПРОСТРАНСТВОТО Е ИЗПЪЛНЕНА ВИЕНСКА СЛАДКАРНИЦА. ВИСОЧИНАТА, НА КОЯТО СЕ НАМИРА СЛАДКАРНИЦАТА БИ Я НАПРАВИЛА ЖЕЛАНА ДЕСТИНАЦИЯ, ТЪЙ КАТО ЩЕ ИМА ПАНОРАМНА ГЛЕДКА КЪМ ГРАДА. В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ВЕРТИКАЛНИЯ АКЦЕНТ Е ИЗПЪЛНЕН И МОСТ, КОЙТО СВЪРЗВА ДВАТА ПАРКА, КАТО МОСТЪТ И КУЛАТА ИМАТ ПОДОБНА АРХИТЕКТУРНА СТИЛИСТИКА. МОСТЪТ СЪЩО СПОМАГА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯТА КАТО ТОЙ Е ВТОРОСТЕПЕНЕН ЕЛЕМЕНТ ПОДЧЕРТАВАЩ  ДОМИНАНТНИЯ (КУЛАТА).

  ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ:

НА ПАРТЕРНО НИВО Е ОБОСОБЕНО МАЛКО ВХОДНО ФОАЙЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРЕДВИДЕНИ СА И 2 АСАНСЬОРА- ЕДИНИЯТ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ, А ДРУГИЯТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА. НА КОТА +39.44 СА ОБОСОБЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ. НА КОТА +43.54 Е ОБОСОБЕНА ВИЕНСКАТА СЛАДКАРНИЦА КАТО ОСВЕН ТЪРГОВСКА ЗАЛА ИМА МИЯЛНО, КУХНЯ, СКЛАДОВИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ. ПОСРЕДСТВОМ АСАНСЬОРА ИЛИ ИНТЕРИОРНАТА СТЪЛБА (ЧРЕЗ ОТВАРЯЕМ ЛЮК)  МОЖЕ ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО ПОКРИВА, КЪДЕТО МОЖЕ ОЩЕ ПО-ДОБРЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ПАНОРАМНИ ГЛЕДКИ.

ФАСАДНО РЕШЕНИЕ:

ФАСАДАТА НА КУЛАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ОТ ЕТАЛБОНД, КАТО ЩЕ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА  ОСТЪКЛЕНА СТЪКЛЕНА ФАСАДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОДЪЛЖИ И НАД ПОКРИВА С ЦЕЛ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЕТРОВЕ НА ПАНОРАМНАТА ПЛОЩАДКА. ПО ФАСАДАТА Е ПРЕВИДЕНО ТОЧКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ, КОЕТО ДА ОТЛИЧАВА КУЛАТА В КЪСНИТЕ ЧАСОВЕ.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ:

КОНСТРУКЦИЯТА НА КУЛАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ОТ МОНОЛИТЕН  СТОМАНОБЕТОН, КАТО ЯДРОТО ЩЕ Е ИЗЦЯЛО ОТ НОСЕЩИ СТЕНИ, А ПО ВЪНШНИЯ  КОНТУР ЩЕ СЕ ОБРАЗУВА ПРОСТРАНСТВЕН СКЕЛЕТ ОТ НАКЛОНЕНИ КОЛОНИ. ПОДОВАТА КОНСТРУКЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ОТ ЛАМАРИНОБЕТОННА ПЛОЧА, УКРЕПЕНА ПОСРЕДСТВОМ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ. СТОМАНЕНИТЕ ГРЕДИ ОТ СВОЯ СТРАНА СЕ ЗАКРЕПЯТ ЗА НОСЕЩИТЕ СТЕНИ И НАКЛОНЕНИТЕ КОЛОНИ.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:

БОГАТО ДЪРВЕСНО, ХРАСТОВО И ТРЕВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Е ПРИЛОЖЕНО ОКОЛО ОСТРОВА В ЕЗ. АРИАНА.. ИЗПОЛЗВАНИ СА ПРЕДИМНО ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА. ПРИЛОЖЕНИ СА СЕЗОННИ И МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ И ХРАСТИ.

Автор


БЛАГОВЕСТ СТАНИМИРОВ ГЕРЕВ