Проект 14B:СО - GREEN

URBAN LUNGS THROUGH RECYCLE CONSTRUCTION, Нов Български Университет, София


за проекта


С проектното си предложение ви представяме многоетажна сграда ситуирана в Барселона, Испания. Концепцията на дизайна на сградата е да съчетае предимствата и недостатъците на района и да осигури полезен и добре контекстуализиран отговор. Подобно на много от градовете в Европа, Барселона има своите слабости. С нашия проект ние се фокусираме върху два от основните проблеми в града:

• Замърсяването на въздуха и водата, причинено от движението на празни неизползваеми контейнери по корабите в морето, тъй като те нямат друга функция или са собственост на транспортни компании, които намират за по-изгодно да оставят корабните контейнери да циркулират в морето, вместо да им намерят друго предназначение.

• Голям приток на хора и нарастващо население, изправени пред неизбежната криза на недостиг на жилища.

Сградата е проектирана от модулни конструкции, направени от рециклирани транспортни контейнери директно от пристанището на Барселона, прикрепени към стоманобетонна сърцевина. Модулите са разработени следвайки принципа CO LIVING. Съвместно съжителството, при което хората си имат лично жилище, но също така имат и достъп до редица общи пространства като общи жилищни площи, трапезарии, градини, медийни стаи и др. По този начин ние предоставяме жилища на достъпни цени и възможност за подобрен социален живот между хората.

За нашето решение на градските проблеми използваме и предимствато на климата в Барселона и необходимостта от изграждане на повече зелени площи. Градът е слънчев през по-голямата част от годината и сградата използва на максимум  слънчевата светлина. Дъждовете са редки и затова предлагаме съхранение на дъждовната вода. Монтирани са слънчеви панели за възобновяема електроенергия, което покрива 25% от консумацията на електроенергия в цялата сграда. Слънчеви колектори са инсталирани за отопление на водат, които покриват 25% от потреблението на топла вода в сградата. В допълнение е инсталирана система за събиране на дъждовна вода и за подаване на вода за напояване на зелените зони и промиване на тоалетните води в общите части. Също така 70% от събраната вода ще се използва за напояване, а 30% от водата ще се използва за измиване на тоалетната.

Цялата сграда е покрита със стъкло с ниско емисионно покритие. Предлага се високоефективна климатична система, която обхваща всички жилищни и офис помещения. Оценили сме нашата сграда със стандартната система за сертифициране на IFC за зелено строителство и софтуер EDGE (ел. Съвършенство в дизайна за по-голяма ефективност) достига 48,86% икономия на енергията, 27,46% икономия на водата и 24,28% въплътена енергия в материали. С тези 48.68% намаление на енергията нашата сграда може да бъде удостоена със сертификат EDGE „Advanced“.

Тази висока сграда е с изключително устойчив дизайн, който се справя със социалните и екологичните проблеми чрез своя  дизайн. Нашата основна цел е използването на рециклирани и възобновяеми източници за проектиране на зелена висока сграда. Сградата е с водочувствителен дизайн, стимулиращ рециклирането и събирането на природни ресурси.

Автор


Елица Тодорова, Васил Бабалиев