FOCUSED

Димитър Пейков, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът FOCUSED се стреми да улови, запечата и изрази TIMELESS ACHITECTURE. Какви стойности трябва да притежава една архитектурна намеса за да бъде определена като непреходна и вечна? - Мащаб, Форма, Геометрия, Ритъм, Пропорция, Контраст, Диалог между сянка и светлина, между плътно и празно, Материалност.TIMELESS ACHITECTURE: Архитектура, която няма отчетлив признак, който да я характеризира в определени времеви рамки, стилове и предназначение или такава която има стойност винаги независимо от какъв контекст, стил и време е извадена и анализирана. Архитектура която въздейства съзнателно или подсъзнателно на сетивата по непреходен и първичен начин.

Задание:  Изготвеният проект е с цел да се уловят ценностите на Timeless architecture. Установени рестрикции:  Заданието позволява инсталация в рамките на (2x2x2) метра куб. Използваните материали следва да са съобразени с климатичните условия и възможната им  трайност. Свободен избор на ситуация, но съгласувана с общината или ръководството на университета ( в зависимост дали инсталацията ще се намира в рамките на университетския кампус или не.) Възможност за намиране на външно спонсориране или реализиране на проекта на собствени разноски. Това безвремие е заобикалящата ни природа със своите метаморфози. В такава силно урбанизирана територия зелените пространства са дефицит. Избраната ситуация е в границите на университетския кампус, зелена площ която се използва за почивка и рекреация. Търсено е създаване на пространство което да акцентира върху природните дадености, като ограничава погледа от човешките намеси (сгради, инфраструктура...) Чрез предварително съобразени отвори спрямо конкретната ситуация, когато посетителят се намира в павилиона единственото което вижда навън са природни форми.Формообразуването е съобразено изцяло с движението на слънцето през различните сезони. Търсена е адекватност спрямо конкретната ситуация с обмислен избор на материали.Използвана е дървесина намираща приложение в яхтената индустрия с цел повече издражливост на атмосферни влияния. Обемно-пространственото въздействие е подсилено с играта на сянка и светлина, което създава силно вътрешно пространство с атмосфера, предоставяща почивка на съзнанието от външните фактори.

Автор


Димитър Пейков

Възраст: 24

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а