Проект 17B: Social Blender - Многофункционална сграда във Виена

., ТУ, Виена


за проекта


Social Blender е пространство за активно взаимодействие между хора от различни социални класи, макар и с различни нужди и интереси, всички от които са част от единното глобално общество. Разположена в покрайнините на Виена, сградата трябва да бъде не само функционално добре планирана, но същевременно трябва да бъде и задвижващ елемент на зоната, в която се намира.

                Преминаващата влакова линия в непосредствена близост до местоположението на сградата и разликата във височините на околните сгради послужиха като основни формообразуващи елементи с концепция определяща лекотата, динамичността и светлината като водещи характеристики на дизайна. Функционалното разпределение вътре в сградата е изведено от предварителния анализ на района, който ни позволи да проследим осите на движение на човешките потоци движещи се от и към гарата. Комбинацията от различните функции позволява на сградата да бъде активна по всяко време на денонощието и следователно да се превърне в нов притегателен и събирателен център за хора не само от квартала, но и за всеки виенчанин и гост на града. Свободното движение на основния поток на хора през широките пространства на приземния етаж, създава разделение между двата основни етажа, обособявайки втория етаж като полу-публичен, като чрез галериен тип връзки различните функции се обвързват в едно общо, непрекъснато многофункционално пространство. Всяка от функциите е обособена в свой собствен климатизиран обем, чиято форма отговаря на нуждите на функцията, но без да излиза от общата концепция. Вътрешните конструкции са обвити в една обща структура, която позволява движение в сградата в полу-контролиран климат, като негативното пространство между климатизираните мини-структури се охлажда чрез използване на енергосъобразни методи. Съобразно основната посока на вятъра  (от планината към града), върху фасадите са инсталирани клапи, чиито механизми се контролират автоматично на база климата в пространството.

                Конструкцията е изградена изцяло от дървесина, която до голяма степен остава  непокрита. По този начин се създава топла атмосфера като същевременно се създава и един пример за съвременните конструктивни възможности на дървото, което същевременно като материал отговаря и на нуждите на модерното общество за един нов екосъобразен свят. За покривната конструкция се използва предварително подготвени елементи от CLT. Самата конструкция се крепи на колони изготвени от Glulam, като макар и всяка от колоните да е с различна височина, общото между всички тях е, че напречното им сечение расте в посока центъра на височината, като по този начин си постига максимална ефективност с възможно най-малко материал. Подовата конструкция е изградена чрез системата наречена Kielsteg, която позволява прекосяването на големи разстояния без проблем. Това позволява по-големи пространства със свободно планово разпределение. Комбинацията от всички тези системи създава синергичен ефект, благодарение на който финалният продукт има един кохерентен образ.

Автор


Венцислав Кърцелин & Павло Кукурудз