Проект 20B: УСТОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В СТРАНДЖА ПЛАНИНА - ОБЩ. МАЛКО ТЪРНОВО.

ЛЯТНО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ В МЕСТНОСТТА “ТРАКИЙСКИ ЛАГАР”, УАСГ, София


за проекта


Основната идея на проекта е да предложи цялостен модел за развитието на туризма на територията на ПП Странджа - общ. Малко Търново. Смислово тази концепция може да се раздели на три стъпки:
1) Стъпка I - чрез която се цели създаването на цялостна свързана свързана система от туристически и културни маршрути. Те трябва да свържат всички населени места в общината.
2) Стъпка II - чрез която да се свържат всички възможни природни и културни забележителности по протежение на маршрутите. Като за по-подробен пример е разгледана една от територията на общината с най-голямо струпване на подобни ценности.
3) Стъпка III - след осмисляне на системата от маршрути следва локалното им активизиране чрез предлагане на нови намеси. Намесите имат за цел да предложат нови туристически модели за общината. За пример е разгледано предложение за създаване на екологично зелено училище в местността “Тракийски лагер”.
Територията е подходяща, тъй като по време на социализма там е имало туристически
лагер. Има запазени както инфраструктури, така и фундаментите на някои от старите сгради, който могат да се използват.
Училищната фунция е избрана с цел използване на принципа “малко хора на голяма територия” с идея запазване екологичния баланс на територията. Тя е подходяща и от гледната точка преподаване на екологични принципи и сблъсък на децата с природата от първо лице, което да доведе до устойчиво мислещо бъдещо поколение.
Пространсвено структурата е изградена по принципите на обученията - учене чрез опит (Experiencial learning) и учене чрез правене (learning by doing). Както теорията на Дейвид Торнбърг за четирите базови метафори за знание.
Лагерният огън – мястото, от където взимаш знание.
Изворът, където придобиваш знание комуникирайки си с другите.
Практиката, където учиш чрез ръцете си.
Пещерета, където можеш да останеш насаме със себе си.
Структурата се опитва да създаде богати затворени, покрити и открити пространства, които ествествено да преминават едно в друго. Използвани са възможно най-много естествени материали.

Автор


Виктор Дамов