Проект 22B: LIGHT, POROSITY, AND layerING

., FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY“ В МАЯМИ, ФЛОРИДА


за проекта


На обекта съществува ритъм създаден от поредицата плътност (масивни сгради) и празнота (отворени пространства) в градската инфраструктура. Съседните сгради са предимно масивни с малки и малко на брой прозорци. Новият дизайн се придържа към опростените обеми наоколо, но включва повече свободни пространства и светлина спрямо съседите си. От момента на влизане посетителят не се намира в един плътен обем а преминава през серия от широки, порести и динамични пространства изпълнени с естествена светлина и простор. Проекта цели да “разтопи” застроения градски обем и да приветства морския бряг бред него.

Самата конструкция анализира идеята зад основните архитектурни елементи: серия колони създава стена, серия греди - покрив и т.н. Така основните носещи елементи на сградата са извън нейните обеми под формата на серия колони преливащи в покривни греди. Светлината филтрира през тази конструкция и допълнителните вътрешни щори, позволявайки всички обеми да са максимално осветени спрямо нуждите на интериора. В думите на арх. Луис Кан “Структурата е дарител на светлина.”

Автор


ГЕРГАНА ИТЕВА