Проект 23B: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР. СОФИЯ

., УАСГ, София


за проекта


Сградата е ситуирана върху парцел намиращ се в кв. Драгалевци, гр. София. От имота, с площ  3, 650 кв. м, се открива впечатляваща гледка към града. Гледката и природата стават основните герои в архитектурния проект.

Оформящата се погледна площадка, обединява простите обеми около себе си, като служи и за входно пространство. Правоъгълните обеми лягат внимателно върху терасирания терен. За оформяне на площадките се използват камъните от съществуващата сграда. След внимателен анализ и преосмисляне на ползите и недостатъците от запазване на съществуващата сграда се достигна до решението, блоковете ломен камък да създадат основата за новите обеми облицовани с бетонни плоскости. Образувалия се растер (60/60см), производен на пропорциите на големите блокове, определя отворите пробиващи ги. Погледа на посетителя преминава невъзпрепядствен през параметричните отвори в големите обеми. Едрите и прости форми се дематериализират.

Другия обем, в който се помещават гаража и склада, е облицован с импрегнирани дървени ламели, подчертаващи различната му функция.

Това е къща около площад. Правоъгълник, покрит с бели бетонови плочи и много красиво липово дърво.   

Автор


ДЕНИС КАМАРСКИ