Проект 24B: Литературното кафене

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


ВЪВЕДЕНИЕ

Литературното кафене е на три етажа, които обикалят около дърво, представляващо ядрото на сградата. Основната цел, заложена в идеята на проекта, е посетителят да възприеме пространството и да се впише в обстановката още с влизането си, където ясно могат да се видят отделните етажи.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Проектът представлява интериорно решение на литературно кафене на три етажа в сграда между два калкана. Етажите са формирани на принципа на емпоре, чиято цел е чрез визуалната връзка между нивата да се придаде чувство на разширение и динамика в пространството. Нивата се разминават и отчасти препокриват, като се въртят по една и съща ос – естественото дърво в централната част. Стълбището се извива около него, а в единия край е проектиран асансьор, минаващ през трите етажа. Местоположението на кафенето, намиращо се на последния етаж, непосредствено до тоалетните, е с цел посетителите да разгледат по-голямата част от библиотеката и да имат възможност да изберат какво да четат преди да се настанят в заведенито.

В интериора е наблегнато върху отвореното и свободно пространство, като главната цел е създаването на един уютен за посетителите дизайн. Чрез естественото дърво, зелените акценти, с цел имитация на естествена растителност,  както и използването на дърво в интериора, се формира пространство, което създава усещане за хармония с природата. Наблегнато е върху естествената светлина, която влиза от изцяло остъклената фасада и  остъкления покрив. Обърнато е внимание на изкуственото осветление при зоните за четене и библиотеките, както и на доброто вентилиране на въздуха. Местата с най-голям поток от хора следват да бъдат и най-просторни, именно това са входното пространство, както и зоните пред рафтовете за книги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 При изграждането на архитектурния облик на литературното кафене е търсена връзка със заобикалящата среда и същевременно модерна визия с изчистен и практичен геометричен детайл. Наблегнато е на интересния интериорен дизайн, получен от „играта“ с разминаването на етажите, както и на възможността на посетителите да се наслаждават на заобикалящата среда и доброто ослънчаване, благодарение на остъклената фасада и обобщеното пространство.

Автор


Евгения Михайлова