Проект 25B: Екологична жил. структура в планинска среда

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


 

         ВЪВЕДЕНИЕ

 

          Жилищната структура от отворен тип, разположена в с. Говедарци, общ. Самоков, предвижда разполагане на жилищни сгради за постоянно обитаване на приблизително 270 човека. Комплексът е предопределен за хора с друга култура, различен начин на живот и възприемане на заобикалящата околона среда.

 

         ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

     Жилищната структура е съставена от три типа сгради – еднофамилни, редови и многофамилни жилища. Съставени са от 3 ралични модула с широчина – 3м, 4.50м и 6м с опция за премахване или добавяне. Формообразуването е вдъхновено от съществуващите сгради в околоността или от т.н проста форма на типичната къща у нас. В повечето жилища се наблюдава направата на „къща в къща“, което води до по-добра изолация, достигане на повече дневна светлина в интериора, отворени пространства, възможност за циркулиране на топлия/студения въздух около помещенията и по-интересен дизайн. Набляга се на изчистените форми и уеднаквяването им между различните обеми.

     Имайки предвид посоките на света и след обстойно анализиране на ослънчаването, всички жилища са планирани да бъдат с южни дворове или дълги южни страни. Чрез завъртването на сградите се получава благоприятна среда без засеначване и дворове с повече лично пространство. Правилно монтираните фотоволтаични системи, произвеждат ток през цялото време на деня. След проучване е установено, че 1 м² фотоволтаик произвежда средно по 100 W/h. В такъв случай, комплексът ориентировъчно би правил 548kW/h, което води до средно потребление на ток за едно семейство – 6kW/h. Предвидени са улуци за събиране на дъждовна вода, която се филтрира и се съхранява в контейнери в сутерена.

     Разработена е един тип къща с остъклена оранжерия, която освен за отглеждане на плодове и зеленчуци, симулира парников ефект. През зимата, въздухът в оранжерията се затопля и чрез отваряемите прозорци на покрива на къщата, навлиза в помещенията и циркулира в жилището докато не се изстуди. През лятото достига до обратния ефект, като предпазва жилището от преослънчаване. Този тип жилища са изцяло с южно изложение и са разположени в североизточната част на парцела, в близост до реката. В други случаи, оранжерията е премахната при сградите, предопределени за хора, занимаващи се с животновъдство.

     Разработени са три вида редови жилища (една, от които – ъглова), които са ориентирани север-юг или изток-запад, с възможност за различна подредба. Всяка една предоставя дворно място с източно или южно изложение. Схемата „къща в къща“ също е наложена тук, имайки същия замисъл, както при еднофамилните къщи.

     Разработена е подробно един тип многофамилна сграда и са планирани още две, като общественото предназначение в партерите е различно.  Този тип сгради са разположени по периферията на вече съществуващата улица. По този начин, повече хора биват обслужвани по-лесно от комуникационна гледна точка. Общественото обслужване в партерните етажи довежда до по-голям поток от хора и се приема като централна част на комплекса.

   

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

     При изграждането на архитектурният облик на жилищната структура е търсена връзка със заобикалящата среда и същевременно модерна визия с изчистен геометричен детайл. Наблегнато е на плавното преливане от висока до ниска етажност на сградите, което позволява всички обитатели да се наслаждават на заобикалящата среда и доброто ослънчаване.

      ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Площ на УПИ – 42 420.00 м2

 

Достигнати градоустройствени показатели в проекта:

ЗП -  5427.00 м2

РЗП – 11788.00 м2

Пзастр – 13%

Кинт -  0.3

Озел. - 50%

 

Автор


Евгения Михайлова