Разширяване на промишлената зона в Нови Искър

Диана Илиева, Антон Гороломов, ВСУ "Любен Каравелов", София


за проекта


Предварителното проучване обхваща съвременни проектни решения на промишлени територии и технопаркове от световния опит.  Градоустройствено те са съчетани със зелена санитарно-хигиенна система и допълващи функции на комплексното обществено обслужване. Съчетават се различни видове транспорт. Промишлените сгради са преимуществено квадратни и правоъгълни по форма, от затворен тип и със вътрешни дворове.

Представеният проект дава предложение за разширяване на промишнената зона в Нови Искър основавайки се на съвременните тенденции за утройстройство на промишлени територии. Раьонна схема демострира съществуващата инфраструктура - Ж.П. клон и транспортен коридор Е-80 с новострояща се магистрала тандираща с терена от юг.

Теритирията е разделана на промишлана зона, технопарк, зона за обществено обслужване, зона за отдих - парк и зона спорт. Осигурен е допълнителен товарен Ж. П. клон. Поради голямата денивелация и факта, че съществуваната Ж. П. линия преминава над пътя - както е показано в проучването - връщането на товарните влакове се осъществява чрез още един клон от подходяща кота. Предвидена е директна връзка на територията с магистралата чрез безконфликтен пътен възел. Друга транспортна връзка е осигурена и с Нови Искър. Улиците са разделени на главни и второстепенни осигурявайки достъп на тежкотоварни автомобили до всяко преприятие. За по-големите производствени сгради са предвидени обходни пожарни пътища.

Проектът осигурява връзка между предвидената зона за паркове и озеленяване в Нови Искър със зелената зона покрай река Искър чрез пешеходна алея. Предвидена е и вело алея осъществяваща връзка с жилищната зона. Територията е обезпечена със спирки на две линии на градски транспорт. Спирките осигуряват достъп в радиус от 400 метра.  Територията е разделена на квартали и парцели. Във връзка с Ж.П. клона са проектирани по-широкоплощно сгради. Предвидена е и Ж.П. складова база.  На територията са проектирани още бизнес център, търговски център, пазар, автомобилен шоурум, хотел-ресторант, кухня майка, кафенета, спортна зала, стадион, полиция, пожарна, болница и бензиностанция.

Зелената зона съчетава санитарно хигиенна и рекреационна функции и съдържа мрежа с главни и второстепенни алеи.

Представена е и схема на социалната и техническа инфаструктура, общественото обслужване и благоустрояването. Показани са функциите  обществено хранене, спорт, медицинско обслужване, съобщения, техническо обслужване, търговия и други.

Композиционен център и организиращ елемент на територията е бизнес центърът с по-гляма височина. 

Автор


Диана Илиева, Антон Гороломов

Университет: ВСУ

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а