Проект 26B: narrative i Square

., УАСГ, София


за проекта


Какво?
Изграждане на първия в България магазин на Apple, както и ново многофункционално площадно пространство с препратка към миналото и богатствата на София и страната. Обособява се търговски обект на известна марка, в който по съвременен начин се експонира археологията на антична Сердика в рамките на квартала. Проектът включва showroom на подземно ниво, зона за рекреация и открито театрално пространство с възможност за представяне на събития от различни естества. Калканните стени на сградите по ул.Леге, които рамкират новообособеното площадно пространство от изток се естетизират чрез зелени фасади. Улица Калоян се превръща в нова пешеходна зона и запазва имиджа си на една от улиците с бутикови магазини на известни марки.

Защо?
В следствие на задълбочено проучване на площадните пространства в центъра на гр. София, установихме, че те не са добре организирани и са загубили своята оригинална функция и идентичност.

Публичното пространство в квартал 398 е занемарено и не използва потенциалите си като такова. Ключовото му място и богатото историческо напластяване не са оползотворени.

Целта на нашия проект е да облагороди средата в квартала, да удовлетвори социалните потребности на жителите и да разкрие богатото миналото, спомените за което често остават “заровени”.  

Как?
Магазините на Apple са известни със своята контекстуалност, симбиоза със средата и отношение към детайла и историята на мястото. Идеята за интегрирането на минало, настояще и бъдеще се прилага чрез изграждането на площада и при това на магазина на археологическо ниво. Сградата се откроява с ефирност и лекота, типични за обектите на този бранд. Централният вход на сградата прави препратка към миналото като пресъздава част от силуета на оригиналната крепостна стена на Антична Сердика, позволява нейното цялостно възприемане във височина и едновременно с това я експонира. В интериора на търгоовския обект също са вписани стените на военна сграда от римския период.

Създаваме не само сграда, а и среда, която да служи за отдих и развлечение, импровизирана сцена за културни събития. Посредством разлика в настилките на площада се подчертава местоположението на крепостната стена и кула на античния град. На ниво площад създаваме места за сядане, които са корелация между визията на новите технологии и богатството от множество минерални извори на територията на столицата, а именно 49.

Послание
Създаване и надграждане на връзка между минало, настояще и бъдеще. Връзка между археологията и новите технологии, съвременния градски социален живот и историята.

Автор


Елвира Петрова, Габриела Балджиева