Проект 29B: Времена и пластове

., УАСГ, София


за проекта


Какво?

Открояваме пластовете от различни времеви периоди:

природа, археология,  следосвобожденски период  ,  следвоенен модернизъм и нашето време.

 

Защо?

Всички       елементи        от     една  така богата среда са ценни. Важен е и нашият пласт днес. Като ги запазим и откроим в най-голяма степен бихме ги показали най-ясно и бихме удовлетворили различните възрастови групи, които обитават мястото през установени часове от денонощието. В сегашното състояние на средата се наблюдават множество проблеми, които чрез нашата намеса са премахнати.

 

Как?

Предлагаме да съхраним зелената система, като използваме потенциала на средата и дивия характер на растителността  за вдъхновение за пейзажната ни алея. За да подчертаем археологията я показваме чрез настилка и под от стъкло. Показваме уважение към следосвобожденския период на мястото чрез нови обеми на изчезнали сгради в същия мащаб, но със съвременен прочит на архитектурата. Периода от втората половина на XX век изявяваме чрез права алея, водеща от хотел “Рила” до квартала, като оформяме площад на мястото на някогашното водно огледало. Отражение на нашето съвремие са  и контрастните и семпли места за сядане. Всички тези намеси придават цялостен облик на средата – тя не е само един от своите компоненти, а е организъм, в който всяка една част изпълнява конкретна роля и е незаменима.

 

Послание:

Когато една среда има богато разнообразие от пластове според нас не би било коректно  да  се    изяви  само един от тях - всички те са ценни. Именно за това нашият подход е  напластяване, при което всеки един пласт е изявен без да доминира над останалите. Архитектурата не бива да бъде самоцел, а обмислен акт, който взима в предвид контекста и се придържа към него.

Автор


Ивана Красимирова Занева и Стивън Светлинов Йосифов