Проект 30B: Заведение за хора лишени от свобода, гр. Банкя

., УАСГ, София


за проекта


Ситуация и подходи

             Парцелът е с приблизително правоъгълна форма. Намира се в периферията на град Банкя, Община София. Теренът по ОУП спада към територия с устройствена категория – ТСП – Специални терени за обекти на сигурността и отбраната.

             Северната граница на имота е с земеделска парцели , както и източната, и западната. Южната граница на имота е с имоти за жилищно строителство от устройствена категория – ЖМ2. Югозападната граница е с единствения път чрез който се стига до имота. 

             Климатичните условия са сравнително благоприятни, с характерните особености на умерено континенталният климат, характерен за Софийско поле.

             Сравнително лесна и бърза връзка с центъра на град София, посредством автобусни линии.

             На територията на комплекса са предвидени административна сграда с паркинг разделен на две зони, четери жилищни блока, в които са разположени спални помещения, център за религия, образование и медицинска помощ , зони за престой на открито, зони за спорт на открито . Единствения подход към комплекса се намира в административнаа сграда, където са взети необходимите мерки за сигурност.

 

Съдържание

Затворническият комплекс се състои от шест основни сгради и прилежащи към тях открити площи:

  1. Административна сграда е развита на пет нива + сутерен. На кота +-0,00м са ситуирани всички входове към комплекса - вход / изход доставки, вход / изход администрация, вход / изход посетители,  вход/изход затворници. На същия етаж са разположени кабинетите на управата и съдебната зала за дела по бързо производство. На кота +4,00м са разположени помещения за свиждания и  жилищни единици за нуждите на служителите. По останалите етажи на сградата са позиционирани зони за свиждане ,служители, затворници и трудова дейност, като се постигне максимално ниво на сигурност. От сутерена на сградата започват полувкопани коридори, водещи до останалите сгради в комплекса.
  1. Четирите Жилищни блока ( „А“, „Б“, „В“, „Г“ ) са разположени симетрично спрямо Административната сграда и около Центъра за Религия, Образование и Медицинска помощ. Сградите са развити на пет нива +  полувкопан сутерен.Килиите на всички етажи са изпълнени по радиална концептуална схема – в периферията на сградата около централна наблюдателна кула. В нейния обем е позиционирана главната вертикална комуникация, което допринася за високото ниво на контрол. Килиите  са разделени от наблюдателната кула от атруимно пространство по цялата височина на сградата, което завършва с горно осветление, като връзката между тях се осъществява чрез три моста пресичащи атриумното пространство.
  2. Централно е разположен Центъра за Религия, Образование и Медицинска помощ. Той е развит на  четири етажа + полувкопан сутерен. През сутерена минават коридорите водещи към Жилищни блокове „Б“ и „В“, където са позиционирани и контролни постове. На следващо ниво ( кота -6,40м) е развита зоната за медицинска помощ. Болничните стаи са ориентирани на запад с гледка към градина богата на растителни видове, което ще подпомогне по – бързото възстановяване на болните. На кота -3,20м е ситуирана  зоната за обучение. На следващо ниво са позиционирани магазин, библиотека, помещения за групови срещи с психолог и социален работник, два офиса и придружаващите ги помещения. На последното ниво е развит параклиса. Параклиса се снабдява с дневна светлина чрез централно горно осветление.
  1. В пространствата между сградите са развити дворни пространства за разходка, настолни игри или спорт, които следват стъпаловино моделирания терен, това допринася за сигурността  на територията на затвора. Двора за спорт е общ за всички Жилищни блокове. Останалите два двора обслужват по две от сградите.

 

Фасадни решения

 

  1.   Финишното покритие на Административната сграда е екстериорна мазилка наподобяваща бетон. По фасади запад и изток е развита окачена фасада от метални пана, имитиращи ефекта от бодлива тел. С това фасадно решение се цели постигането на осещането, че административната сграда е обвита от бодлива тел . Тя е единствената зона, от която може да се осъществи евентуално бягство, заради това чрез фасадното решение се създаде усещането, че това е невъзможно.
  2. Жилищните блокове са третирани с обшивка от керамични тела , които са перфорирани. През перфорациите по вертикала минава арматура. По този начин е възможно създаването на въздушни фуги в зоните на прозорците към килиите. Така сградата погледната отвън се чете като едно цяло и всъщото време в килиите постъпва достатъчно дневна светлина, в сутрешните и следобедните часове. През обедните часове, когато слънцето е най- силно обшивката има засенчващ ефект.
  3. Финишното покритие на Центъра за РОМ представлява предстенна обшивка от единични керамични тела . Фасадите се характеризират с няколко вида архитектурни детайли. Те са препрадки към българските традиции и обичаи. В миналото българите са носили тези символи по дрехите си , вярвайки в тяхната сила. Днес на място като комплекс за лишени от свобода, подобна символика и вяра биха били само от полза. Символите  „Личност в развитие“ и  „Развитие с отдаденост“ са избрани с идята да покажат на обитателите на комплекса , че тази сграда е мястото, в което те могат да натрупат знания и да се развият като личности. По- големия архитектурен детайл също е вдъхновен от българските шевици. Той се нарича  „Дървото на живота“ . Символизира връзката между земния материален и небесния духовен свят. Керамичните тела са избрани, както заради качествата си на материал ( естесвен материал, топли земни тонове, и др.) , така и възможността за създаване на интересни пространствени решения. За терасите, които са достъпни за затворниците се предвижда обшивка от метална конструкция , която освен  че осигурява сигурност и безопасност ,  се повтаря като материал и при останалите сгради.

Автор


Ивелин Тодоров