Проект 31B: НОБЕЛОВ ЦЕНТЪР

., УАСГ, София


за проекта


 Нобеловата награда се присъжда вече повече от 110 години. Сред Нобеловите лауреати са Алберт Айнщайн, Мария Кюри, Ърнест Хемингуей и Мартин Лутер Кинг, но и няколкостотин други невероятни личности, всички от които „са донесли най-голяма полза за човечеството ”, както е посочено в завещанието на Алфред Нобел. Задачата е да се създаде сграда, посветена на насърчаване на откритията, творчеството и ново мислене. Нобеловият център ще се превърне в новия дом за Нобеловата награда в Стокхолм. Той трябва да се изгради в Blasieholmen, прекрасно място в центъра на крайбрежието на Стокхолм. С неговите широкообхватни дейности, Нобеловият център ще увеличи обществената стойност на района и ще го направи по-привлекателен както за жителите на Стокхолм, така и за посетители от по-далеч. Центърът също ще служи като естествената база за международните дейности, свързани с Нобеловата награда.

   Нобеловият център е посветен на насърчаване на откриването, решаването на проблеми и  на креативността, да предизвиква интерес към ученето, да вдъхновява мисъл и размисъл, и да настоява за участие.

  Концепцията за формата на сградата произтича от изводите, които можем да извадим  след прочита на есето на Нобеловия лауреат Йосиф Бродски - «За скръбта и разума». В него той разглежда различните начини, по които се справят мъжа и жената със скръбта.

   Имайки предвид есето на Бродски, можем да заключим, че мъжът черпи енергия от четвъртитите, затворени пространства, а жената от природните стихии. Също така наблюдаваме, че докато мъжа започва да се затрупва с работа, за да се разсее, жената трупа негативната си енергия, докато не избухне.

   При изследването на ситуацията се натъкваме на много «двойки» Една от които, са

2 сгради с еднакви размери и различни предназначения:

  Склад и Работилница, които отговарят на двата ни персонажа - този, който трупа

негативните си емоции и този, който използва работата като отдушник.

Можем да разграничим двата обекта:

     - склада - като плътен обем

     - работилницата - като липса

Докато за мъжа е ясно, че го представяме чрез четвъртите форми на дома, природната форма, която отговаря на жената ще бъдат характерните за района фиорди.

Разграничавайки обемите на «мъжки» и «женски», те представляват рационалното и ирационалното.

В тези категории можем да разграничим и Нобеловите награди:

 

                                               Физика/Химия/                                           Литература/Мир

                                      Медицина/Физиология                      

                                                          ↓                                                                      ↓

                                               Рационалност                                              Ирационалност

                                                          ↓                                                                      ↓

                                          Четвъртити форми                                          Природни форми

Автор


Ирена Драгийчева