Проект 32B: Морски Хотел *** «РАКОВИНА»

., УАСГ, София


за проекта


Теренът  в курортен комплекс „Св.св. Константин и Елена”, Варна.

Площ на имота – 1770 кв.м.  • Плътност – 30%  • Кинт – 1.5  • Мин.озеленяване – 50%  • Кк = 15м

 

Хотел – 4 етажа:       1 ет –  фоае, рецепция, бар, магазин, администрация, битови.

2 и 4 ет –   Стаи , общо пространство с Въздух.          3 ет  - Апартаменти.

Двор:  Паркинг от Север, Озеленяване, Пътеки, външни Маси, места за сядане и Басейн.

Носеща Конструкция:  Стоманобетонен  Скелет:  Ядро, колони и греди, Шайби по направления на лъчите.

Ограждащи Стени – Тухли      Външни стени: Тухли, топлоизолация  и Силиконова мазилка  Ceresit

 

АРХитектурна ИДЕЯ: 

*План: От комуникационното Ядро с усукване се разпространяват лъчи, дефиниращи Сдвоени хотелски Стаи/Апартамент , се подреждат на «РИБЕНА кост» - което създава визия на РАКОВИНА !                           (Стаите са  ориентирани на Юго-Изток, към Морето)

* ВЪЗДУХ през всички етажи в общо пространство.

=Отворите с Заоблена форма създават Органична визия на РАКОВИНА в Интериора.

 

*- Навес при Влизане на 1 ет е образуван под следващия етаж.

  - Тераса на 2 ет се покрива от следващия етаж.

  - Тераса на 4 ет -голяма отворена - за почивка и гледка към Морето.

  =тези разчупвания обогатяват Образа на РАКОВИНА.

 

*Покрив: над стаите е Плосък, над общо пространство-излизащи покривни Прозорци, над ядрото- остъклена Пирамида     =което завършва Образа на РАКОВИНА.

 

*ИДЕЯ Заигравка с оцветяване:  Цветен Прозорец (в обща част) и Цветна Мазилка (по стена при стаята)

= образуват Полукръги на фасадата,  които поддържат  визия на РАКОВИНА.

Автор


Ирина Стоянова