Проект 33B:Вписан в естествена среда – ДИСКО КЛУБ - „ТаНцУваЩо ПрОсТрАнСтВо“

., УАСГ, София


за проекта


Вписан в естествена средаДИСКО КЛУБ - „ТаНцУваЩо ПрОсТрАнСтВо“


-Място - в София - триъгълник между 3 пътища.

 * Сградата е конфигурирана точно, Естествено и Органично на мястото:

*Голямо Дърво от север – плавно Заобиколено от Сградата.

* Сградата е Вкопана Подземно и позволява Разходка по Покрива.

*Хората се движат от юг –където има Вход вътре

и Стъпала, водещи на Покрив, където хората могат да седят.


*Има 2 входа: от Юг – за Посетители, от Север – Служебен :
= от Южен Вход:  Фоайе, Гардероб и Каса;

-След това – Стълби надолу водят до Подземната Танцова зала:
със Сцена, DJ, Бар, Проветряем Кът за релакс, Пейки и зелени Растения вътре.

 

*Централен Асансьор - е и за Посетители, и за Персонал.

=от Служебен Вход от Север – Административна част и офиси;
 - в Долния етаж: Технически помещения и складове.
* Покривът е с големи Прозорци, Терасовидни Тревни зелени площи и Пейки.


* Сградата е с Пластични и Динамични - форми - „ТаНцУваЩо ПрОсТрАнСтВо“


Ирина Стоянова – Архитектура, 3 курс, УАСГ

 

Natural DISCO Club – “DanCiNg SpaCe”

Place – in Sofia - triangle between 3 roads.     Big Tree in North. People stream from South.

*The Building is Configured accurate, Naturally and Organically into the place:

*is situated around the Tree.

* is Underground and allow walking on the Cover.

*Plastic Dynamic – Shapes Forms of DanceClub  - “DanCiNg SpaCe”

*The Club is positioned for Visitors and Service entries  from different sides.

*from South:  visitors Entry and Stairs to the Cover – when people can sit.

- from entry are: lobby, wardrobe, cash; central Lift – is for visitors and staff.

-next Stairs down to Underground  Dancehall

with stage, dj, bar, aerated relax corner, benches and green

-from Service entry are: stairs, admin, offices;

 in down flor: technical rooms and storages.

*the Cover is with big Windows, terraced green Grass and Benches.

Natural Disco Club – peace of Dancing Space !

 

Irina Stoyanova Architecture 3 curs  UACEG

 

 

Автор


Ирина Стоянова