Проект 34B: Национален Център за Музикални Изкуства „ЗАВЪРТАНЕ“

., УАСГ, София


за проекта


«  --_Нека   АРХитеКтУраТа  на  Новия  Център за МуЗиКални  ИзКустВа

-=Се   РАЗгърне и едновремено  заВИЕ  околността

--ЕстЕствено  и безпрепятствено, като  Винаги  било Там и било ТакОво

- -_ЛеКо и МОНуМентаЛно  ,  СвОбодно   и ИгРиВо *  - като  ИзкУствО !  

_((РазЛее пЛавно и  въЗТорЖено! ! – като МуЗиКа   «

 

Не е Материя, а Проявление на Поток на ЕнЕргия, която ще тече там.   В Сърце  на София ЗАВИВКА.   

Национален Център за Музикални Изкуства

„ЗАВЪРТАНЕ“      - Ирина Стоянова, 3 курс, УАСГ

 

Избраното  Място:

*в Центъра на София

*ИдеяЗАВЪРТАНЕ: в Централно място - където се пресичат Природа и оживен Град,  Хармонично Съзерзание  и Динамично Движение  :

*от юго-Изток:  Голям Парк Борисова градина – Хармонично Съзерзание

*от северо-Запад: оживени Улици (авто, автобуси, метро, трамваи, хора)-  Динамично Движение

 

Образ:

*Образ на Изкуствата:  Завивката на Класически Капител

*Завъртането също се изобразява в   Ин-Ян, Златно сечние,  Раковина  и Музикален символ!

 

* Музикален/градски     Център се Завърта:

*от страна на парка Сградата Съзерцава - Класическа естетика

*отпред Сградата се Движи – Съвременно  Динамично

 

План на Терена:

*Главен Вход от страна на Булеварда В. Левски,  от север

*още  Вход  от Парка

*Служебен вход  от улица, зад метростанцията

*Паркинг - от улица, зад метростанцията

*Отпред  Динамика от  Деформираната  Фасада - се продължава в вълнообразна Настилка и Цветя

 

Разпределение:

*Главен Вход – голямо завъртащо Фоае, отстрани:  кафе, гардероб, каса , wc. 

*входове  в Главна Зала (1000 м2) и Камерна зала (300 м2)

 *под Тераси за сядане (под Главна Зала): се разполагат  Обслужащи помещения на 2 етажа:

-1ет:  съблекални за хор,  оркестър,  гримьорни,  wc

*отстрани на Залата - има Коридор за артисти: от съблекалните до Кулисите

 

* вход от Парка. от камерна зала има  Външна Сцена и места за сядане.

(под  терасата в камерна зала - се разполагат Кулиси за Външна сцена)

 

*Служебен вход –фоае –Репетиционни на 2 етажа (600 м2) (за хор, инструменти и солисти)

*Администрация на 2 етажа

*Отпред  Изложби и Музей на 2 етажа - с  Динамично Деформирана  Фасада

 

Конструкция:  Стоманобетонен скелет и стени

 

Покрив:

(Стоманобетонни Чепупки и купол)

-Купол – над главната сцена

-цилиндрични Черупки – се нареждат над  главната Зала, камерна зала, фоае, репетиционни – съответно в различни Височини и различни Посоки   -- създавайки Богатство на Форма и  Игрив Ритъм  - се събира Цялостна Композиция!

 

-Предна Динамично Деформирана Фасада - стени от стоманобетон  и Окачена фасада

 

Цветове:

-от страната на Парка: покривни Черупки и стени  (облицовани с бял/светлоЛилав  мрамор) са почти Бели – Чистота и Хармония на Класиката.

-над главната Зала: Купол и покривни Черупки  са в Златен цвят

-и Предна Динамично Деформирана Фасада, изобразяваща оживено Движение,  - е светло-Жълта

 

 

Автор


Ирина Стоянова