Проект 35B: Културен център за тактилно изкуство „TACTILE CULTURAL CENTER“

., „Нет Ит“, София


за проекта


Курсов проект за обществено пространство
Културен център за тактилно изкуство
TACTILE CULTURAL CENTER

Изготвила Искра Иванова

 

  Заданието на проекта е реконструиране на сградата на старата Топлоцентралата в гр.София и превръщането и в място за културни събития  свързани с тактилното изкуство. Идеята е да бъде изграден независим артистичен център, който да дава адекватен достъп на незрящи хора и такива с намалено зрение до модерното и съвременно изкуство. Центъра от друга страна ще подпомага развитието на съвременната културна сцена в София.

 Концепцията на културния център е насочена  към  всички хора проявяващи интерес към съвременното и концептуално изкуство, което все повече работи в насока  събуждане на нашите сетива.

Целите на проекта са :

 • Да осигури условия за широк набор от артистични прояви
 • Лесна проходимост до всяка зона
 • Отворени и просторни пространства
 • Настилка съобразена с изискванията за предвижването на незрящи хора и такива с намалено зрение
 •  Изработването на тактилна карта на  помещението на културния център
 • Съвременни електронни уреди за незрящи хора (специални контакти, електронни водачи от “Project Blaid“ на Тойота и др.)
 • Специално изработване на поставки за картини усигоряващи  лесен достъп на незрящи хора и такива с намалено зрение до картините
 • Изработване на тактилни картини и обекти(3D принт)
 • Изграждането на специално обучително помещение за деца.
 • Библиотека съобразена с нуждите на незрящи хора и такива с намалено зрение (брайлови книги и тактилни албуми, както и специални устройства за търсене и четене на книги).
 •  Пространството да демонстрира съвременност и

да притежава визуално разпознаваем образ, като едновременно с това запази съществуващите белези на идентичност  на сградата.

 

 

 Избраните цветове в проекта са важна и неделима част от концепцията и  цялостното въздействие на пространството върху зрителят.

Спряла съм се на цветовете: черно, бяло и жълто.

 

 • Жълтият цвят олицетворява ума и вниманието, той е най-гъвкавият, прониква навсякъде, помага да се преодолеят трудностите, подобрява концентрацията и мисленето. Това е и причината да бъдат изработвани специални подови съоръжения за незрящи хора и такива с намалено зрение, които са предимно в жълтата гама.
 • Комбинацията на черно и бяло създава една модерна и минималистична визия на пространството.

 

Автор


Искра Иванова