Проект 39B: THE NEW LEVEL OF Kornhamnstrong

., УАСГ, София


за проекта


Изкуствата и занаятите са едни най-важните аспекти, носещи културната идентичност на една нация през годините. От изделията, които занаятчиите и артистите създават съдим за развитието на обществото. Местата, в които творят представляват инкубатори за културна и история.

Проектната задача се локализира в най-старият квартал на Stockholm – Gamla stan. Място наситено с история, култура и изкуства, приютяващо в малките си улички множество работилници и магазини. Обществените пространства и площадите представляват сърцето на един град и са най-наситените с живот места.  Проектната площ обхваща един от площадите в квартала – Kornhamnstrong. Освен че е заобиколен от сгради с историческа архитектурна стойност, той представлява и преход от бреговата линия към наситената градска тъкан.

В проекта се цели създаването на гранично пространство, свързващо крайбрежието с градската среда, обединяването на занаятчийските работилници и експозиционните площи в нов вид среда, в която посетителите да се докоснат до запазените с векове традиции.

В  концепцията са заложени три основни аспекта:

  • Съобразяване с характерния архитектурен контекст
  • Запазване на мащаба и морфологията на мястото
  • Съхраняване функциите на площада като социална среда

Това са причините решението да включва три нива, две от които подземни. По този начин съществуващия площад запазва настоящите си функции и бива обогатен с нови функции на подземно ниво.Влизането в сградата се става по два начина – вътрешна и външна стълба. Вътрешната стълба е разположена в по-големия обем където на първо ниво се помещават  информация и книжарницата. Външната стълба се намира в пробив в площада , който очертава ядрото на подземния площад, представляващо зелена градина, обединява двете пространства . В „подземния площад“ се формират няколко функционални зони. Ресторантът е в непосредствена близост до вътрешната стълба и е видим от горното ниво. Изложбените зали са обединени в едно общо пространство, което се завърта около вътрешната градина.Точно до тях са разположени двете лаборатории за дървообработване, едната от които има визуална връзка с изложбената зала.Целта е при минаването си покрай експозициите, посетителите да виждат и да бъдат част от процеса на изработка на изделията.Офисите, кухнята към ресторанта и тоалетните са отделени в по-отдалечената зона. На най-долно ниво се помещават паркинг, складове и технически помещения.

 

 Архитектурата на задачата трябва да бъде simple and modest, за да не нарушава облика на средата. Тя е решена в два „зелени“обема, които излизат от настилката на площада, като негово естествено продължение.Идеята на растера е да демонстрира съвместното навлизане на зелените площи и площадните плочи. Отлепянето им от земята цели да внесе светлината и в „подземния площад“ и по тази причина  най-високите им фронтове са на юг. Някои от модулите в растера са отвори, които да внасят допълнителна светлина долу. Покривите и на двата обема са озеленени, като по-ниският от тях е пешеходен и може да се използва като пълноправна част от площада. Формата на сградите в план е съобразена със запазването на основните пешеходни потоци на движение и визуалните връзки на изтичащите в площада улици със самият него.Като вдъхновение за силуета на сградата служат:

  • Традиционните викингски къщи, които излизат от земята и се вливат отново в нея, а покривите им са зелени и част от заобикалящата среда
  • Характерния силует на доковете, който е наситен с различни по-височина мачти

На базата на всички фактори и аргументи, проектното решение формира пространство, обогатяващо средата с ново ниво на култура и социален живот, вплитайки традиции и настояще и запазване на характерния силует на мястото.

Автор


Йордан Кирилов