Проект 40B: идейно предложение за офис пространства със споделено използване.

., УАСГ, София


за проекта


Проектът представя идейно предложение за офис пространства със споделено
използване. Средище за малки фирми и дизайнери, които са на свободния пазар.
Място за комуникация, работа и креативни срещи.
Ситуацията е разположена в новия и популярен квартал на Милано CityLife. До
2006 година място за фестивални пространства и изложения, а днес публично
пространство с градини, офиси, жилища и обществени дейности. Една територия с
доста експериментална архитектурна среда.
Даденият парцел е едно парче със неправилни очертания в средата на парка,
както и прилежащ до високо извисяващите се кули в центъра на квартала. Поради
ниската стойност на застроена площ спрямо разгънатата таква, архитектурното
решение се ограничава в издигане на поредната кула. Такава би била доста
компроментираща при наличието на вече съществуващи емблематични такива в своя
самостоятелна композиция. Също отчитайки функционалното естество на проекта,
което изисква максимална удобна комуникация на отделните зони, предложението е
да се премине към хоризонталата. Целта е проектът да не се конкурира със световно
известните архитектурни икони, а да се противопостави на тях посредством една
хармонична интеграция. Средище, което отчита идеята за отворени обществени
пространства като става част от средата на хората и природата.
Сградата носи в себе си идентичността на индустриалните сгради, които и до
днес продължават да съществуват в голяма степен в силуета на Милано. Такива
пространства с огромни площи, но с гъвкава и приспособима архитектура
продължават да надхвърлят техния конструктивен живот.
Сградата се състои от три взаимно контактуващи самостоятелни обема. Като
два от тях в голямата си част са във въздуха, освобождавайки пространството под и
около тях към общността и природата. Трите обема съдържат в себе си сходни
функционални звена, но също и носят своя самостоятелна насоченост. Първият такъв,
стъпил на земята и отворен към околността съдържа обществени зони и и основно
пространства насочени към свободно практикуващите лица, които търсят по нисък
наем на работно място. Вторият обем, играещ роля на мост между първия и третия е
предназначен за зони за срещи, екипна работа, лаборатории, комуникация на
различните професионални групи, използващи сградата. А третият обем е по
самостоятелен поради своето местоположение и е насочен към младите фирми,
изискващи по-фокусирана и затворена работа.
Всички обеми са със свободен план и максимална естествена светлина във
всички части. Единствено са зададени ключовите звена на комуникациите и
санитарните помощения. Всичко останало е с максимално удобство и възможност за
интериорно творчество и бъдещи промени. Освобождавайки пространството под
сградата посредством ротация на обемите, покривните пространства максимално са
оползотворяват и отварят към всяка една част от сградата.
Екстериорната, както и интериорната визия следват идеята за индустриалните
пространства. Видима конструкция, комуникационни тръби, всичко е изложено.
Конструктивно сградата е решена със стоманени рамки и ферми, като
елементите максимално са въведени в модулна система, с цел едно оптимизирано и
целесъобразно строително решение. Триетажните обеми са остъклени и по четирите
си страни като същевременно се използва двойна фасадна система за едно
устойчиво решение съобразно експлоатационните нужди от охлаждане и отопление.

Автор


КИРИЛ ШОПОВ