Проект 42B: Детски Хълм

., УАСГ, София


за проекта


Създаването на нов детски център до брега на реката в гр.Пловдив би спомогнало за културното развитие на най-малките жители на града, а и предполага интерес към себе си и от туристическа гледна точка!
Разположен в началото на покрития мост , детският театрален център изпълнява ролята на пунктова сграда, служеща за ориентир при преминаването от центъра на града към северната му част,през реката.
Взимайки предвид значимостта на природните хълмове в Пловдив и естествената стихийна архитектура разрастнала се около тях през различните исторически периоди на мястото, можем да говорим за даден вид организираност (било то чрез хаос) породена от природните дадености. В създаването на детския център се използва интерпретация на тази организация и структура на концентрираното, насочено застрояване обозначаващо хълма.Детският център сътворява собствен връх(хълм)-както физически, така и емоционален и собстена пътека към него, породила се от  организиралите се елементи около хълма.
Разликата между двата вида “хълм” е в основата на причината пораждаща цялата организация, както и изразните средства и елементи, които я изграждат . Със застроена площ от 3000кв.м. центърът е разделен на няколко зони като първата е отдадена изцяло на театралното преживяване,което предполага помещаването на множество представления и концерти за деца, но и не изключва събития и за възрастни. Втората зона представя детски работилници, библиотека с книжарница и клубове за творчески дейности, в които децата могат да опознават различните изкуства и да се забавляват.Нивото на моста поместено между зоните е най-динамично, там се създава приятна градска среда и за обикновените минувачи.От тази отправна точка всеки избира кой път да поеме – Нагоре по хълма към върха – Надолу към реката и игрите – към театъра на същото ниво.Третата зона е за кафе за възрастните,експериментална градина, открита игра, лятно кино и други занимания.Там наблюдателна кула, дава начало на едно друго и по-дълго приключение, чийто път води до върха на хълма. Този път съчетава в себе си природата, с многото зелени тераси, през които се преминава. И културата, поднесена с изобилие от вълнуващи и обогатяващи занимания и спектакли.

Автор


Кристина Техова