Проект 43B: Разходка в 20век

., УАСГ, София


за проекта


Централната градска зона на София е динамична и наситена с хора и събития. Освен че е важна част от настоящето тя носи историята на миналото си. Пространството предназначено да представи чувствата, върховете и паденията на 20 век е ситуирано в Градската градина на София, на мястотo на значимия за българската история от миналия век мавзолей на Георги Димитров. След неговото събаряне там остава петно, неопределено и до днес. Тази локация носи дълбок белег на социалистическия режим в себе си, който се развива и разпада през 20век. Сградите наоколо пък-дворецът, БНБ, театърът. . . и самата градска градина разказват и за годините преди него. Както в света така и в България 20 век е белязан с множество възходи и падения на обществото през годините. Пътят е дълъг, труден, объркан, изпълнен с много катастрофални събития, но и с големи открития и развитие в много области. Векът е белязан от изкривените идеологии и погрешен светоглед, очаквания за промяна и разочарования. В същото време през каквито и изпитания да преминават хората запазват своята вяра в едно по-добро бъдеще. Събитията,  на които 20век е свидетел, едва ли могат да бъдат преживени днес. много от тях са трудно разбираеми и ни се струват изключително далечни. Нещото, което не може да бъде изкривено от историята и дистанцията на времето обаче са чувствата, изпитвали хората тогава. Затова и разходката  в 20 век не е нужно да пресъздава събтия, а единствено чувствата от тях. Преминавайки през пространствата посетителите могат да преживеят миналия век чрез емоциите породени от мястото. Разказващи чувствата на хората от тогавашните събития. Многото посоки носят любопитство, объркване, притеснения и заблуда всяко кътче изразява различно чувство, различен момент от века разказващ стремежи, трудности, възходи и падения.

Превръщайки пространството в част от градската среда хората са въвлечени в една разходка започваща от ниво нула , преминаваща под земята и отново извеждаща ги на повърхността. По време на тази разходка те изживяват чувствата наситили 20 век, чрез архитектурните елементи, с които може да бъде пресъздаден отминалият век!

Автор


Кристина Техова