Проект 48B: Мултифункционален център за кино, обучение и развлечение

., УАСГ, София


за проекта


Ситуация:

Сградата е разположена в имот, който се намира в непосредствена близост до три големи булеварда – бул. Г.М. Димитров, бул. Климент Охридски и бул. Марко Семов, което позволява многостранното й възприемане както от пешеходци, така и от колите движещи се по булевардите. Имотът е едностранно повдигнат на 180 см. над терена, което допринася за възприятието на сградата от големи разстояния. Главните пешеходни подходи са от пешеходните площи по бул. Климент Охридски, от Метростанция Г.М. Димитров и от ул. Иван Багрянов. Достъпът на автомобили до подземния паркинг се осъществява по ул. Иван Багрянов и по новопроектирана улица от югозападна страна на имота.

Функция:

Сградата съчетава в себе си четири функции, разделени на група ден и група нощ, което позволява целодневно експлоатиране и удовлетворяване на нуждите на различни социални и възрастови групи посетители. Група ден съдържа учебен център и офисна част, а група нощ включва кино център и гейм зона. Двете зони са свързани с остъклена топла връзка, която съдържа обслужващи звена – детски кът, заведения за хранене, кътове за отдих.

Обемно-пространствено решение:

Двете групи са обособени в два блока, свързани помежду си, а офисната кула служи за акцент и връзка със заобикалящите високи сгради. Начупените линии присъстват както в разпределенията, така и в обема и фасадите, като за основен репер са използвани линии, успоредни на контура на имота.

Конструкция:

Конструкцията е стоманобетонна скелетна конструкция, която в зоните на кинозалите се подсилва със стоманени ферми за преодоляване на по-големи подпорни разстояния.

Фасада:

В хармония със заобикалящите сгради са използвани стъклена окачена фасада и светли фасадни панели. В зоната на учебния център са използвани перфорирани метални панели, които едновременно пропускат светлина, но и създават единна обвивка, а в зоната на кино залите - плътни фасадни панели, които подчертават нощния характер на звеното. В партерния етаж и офисната кула фасадата е изцяло остъклена, което позволява преминаването на погледа и създава чувство за ефирност.

Автор


Мария Пенева