Проект 50B: Покрити трибуни

., УАСГ, София


за проекта


            Спортът е важен елемент от ежедневието на всички нас в днешния все по-лишен от движение начин на живот. Настоящият проект съчетава в себе си както възможността за посещение на организирани футболни мачове, така и осигуряване на спортни зали за практикуване на разнообразни дейности на закрито, фитнес и спортен магазин.
            Избраният терен е разположен в кв. Княжево, гр. София, където съществува футболно игрище, което се използва за любителски спорт, ученически спортни празници, квартални и районни състезания и други мероприятия.  Подходът към трибуните се осъществява по ул. Евлия Челеби, от където е и входът за открития паркинг, разполагащ с 60 редовни и 5 инвалидни паркоместа. По същата улица, но с друг вход се влиза в автобусния паркинг с места за 4 автобуса. Сградата е полувкопана на дълбочина 1.20м, като по този начин се разделят потоците спортисти-посетители. Входът на спортистите се намира под главните стълби и е достъпен чрез рампа с наклон 5%.
            Чрез главната стълба се достига нивото за посетители, в което са разположени снекбар, каси, тоалетни за публиката и залите за закрити спортни дейности, разполагащи със собствени съблекални.
            На нивото за спортисти са ситуирани спортен магазин, фитнес зала, складове, медицински кабинет, треньорски и съдийски стаи, а симетрично от двете страни на рампата за излизане на терена са разположени отборните съблекални. На последното ниво е обособена ВИП ложа. На трибуните са предвидени 800 седящи и 100 правостоящи места.
            Основната конструкция е стоманобетонна, като покритието е с отделна стоманена конструкция и мембранно покритие. Носещата стоманена  конструкция представлява 5 бр. арки с дъговидно очертание .Композиционното междуосие 6 м и 7,2м.. Напрегнатата мембрана изпълнява функцията на покривна конструкция и покритие.  Арките са с променлива височина, като всяка арка предава товарите от покривната конструкция на  колони с вертикални връзки между тях. Арките с колоните образуват пространствено устойчив блок. Предвидени са и „хоризонтални” връзки по долната част между блоковете, които да осигурят необходимата коравина на стоманения скелет, така че да не се компрометира при предварителното напрягане на мембраната. Покритието е предварително напрегната  архитектурна мембрана, прикачена към стоманена носеща конструкция посредством колони по осите на стоманобетонната конструкция.

Автор


Мария Пенева