Проект 51B: Спортна зала

., УАСГ, София


за проекта


Теренът, отреден за многофункционална спортна зала се намира на стратегическо място в Стара Загора, с добър транспортен и пешеходен достъп. Разположен е в сърцето на новоизградения парк „Артилерийски“ (бивш военен терен), в кв. „Казански“ в гр. Стара Загора. Паркът граничи с главен булевард на града от север - бул. „Цар Симеон Велики“, военен терен от запад, с излаз на две улици - ул. „Одринска епопея“ от изток и бул. „Христо Ботев“ от юг.
            Главният пешеходен подход е по бул. Христо Ботев, като има вторичен вход, ориентиран към парка. Автомобилният достъп се осъществява по ул. Одринска епопея като са осигурени два паркинга – един изцяло открит с 105 паркоместа и полузакрит с капацитет 102 автомобила. Естествената денивелация на терена е 4.80м, което благоприятства за отделянето на потоците спортисти, посетители, зареждане, VIP и преса на отделни нива. Самият обем на сградата се състои от две зали, обеднени от общо покритие – спортна зала и тренировъчна зала. На ниво кота -4.80 са обособени входовете за преса и VIP, които разполагат със собствени вертикални комуникации, както и входът за спортисти към голямата зала, а към малката – вход за съблекалните. На това ниво е проектиран и паркинг за автобуси, непосредствено до входовете за спортисти. Около цялата зала обикаля обходна улица, позволяваща свободното движение на автомобили от всички страни на залата.
            Ниво кота ±0.00 е отредено само за посетители, тук се случва и зареждането на трибуните. Към тренировъчната зала на това ниво са присъединени и допълващи функции – супермаркет и кафене. Връзката между двете нива става както чрез главната стълба, така и с малки спираловидни стълби, тангиращи до платформата. Самата платформа прелива плавно в терена към парка. На ниво кота +6. 30м се намират VIP ложата и ложата за пресата, свързани с галерия, осигуряваща безпрепятствена евакуация на зрителите. Залата е с капацитет 6260 седящи места, от които 2968 телескопични и 3292 статични, а тренировъчната зала разполага с 420 места.
            Конструкцията е смесена, като основната е стоманобетонен скелет, а при покритието – стоманени ферми. Архитектурният образ цели сливане с плавните линии на парка, фасадните материали са естествени, в хармония с околната среда.

 

Автор


Мария Пенева