Проект 52B: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ, гр. София

., УАСГ, София


за проекта


СПОРТНО УЧИЛИЩЕ, гр. София

Ситуацията за спортно училище се намира в квартал Гео Милев, в непосредствена близост са стадион „Академик“, зала „Фестивална“ и парк „Гео Милев“. Създаване на спортно училище в съседство на съществуващи спортни сгради, означава подпомагане и развитие на средата. Трите сгради ще формират активна-спортна зона, която ще даде възможност за активен спорт, развлечение, култура и отдих за много посетители.  

Проектът има за цел да създаде едно спортно училище, което ще може да се използва, не само от учениците, но и от гражданите желаещи да прекарат времето си там, било то с цел активност или почивка.

Архитектурната намеса е породена от физическата обстановка на околните сгради осигуряваща взаимна обвързаност, контекст и приятна  среда за посетителите. Обемнопространственото решение заема главна роля в създаването на благоприятна среда за обитаване. Сградата съдържда в себе си открито вътрешно пространство – вътрешен двор, който е ключов за функционирането на сградата, защото там учениците могат да са навън, но въпреки това да са в една среда, в която могат да се чувстват сигурни, защото нямат директен контакт с външни хора. Но давайки си сметка, че съществуват малко пространства, в които обикновеният гражданин  може да отиде да си отпочине и да се наслади на слънчевите лъчи и зелените листа на дърветата, покривът на училището е достъпен отвън откъм парковото простраснтво със свободен достъп за всички желаещи.

Втората част от концепцията е конотацията за спорта и неговото значение в съзнанието на модерния човек. А именно, че човек никога не може да се справи сам и винаги ще има нужда от отбор, в който не са най-важни отделните личности и техните индивидуални качества, а точно обратното, спойката между тези хора. Целите на проекта са да промени разбирането за училището, защото една не малка част от живота си човек я прекарва именно там. И създаване на едно живо и динамично пространство, което отключва потенциали и създава нови мечти.

Подходите на сградата са ясно разграничени един от друг. От северозападния ъгъл на сградата, която се явява и най-активната зона на околната среда се намира главният вход за учениците, които първо могат да преминат през площадно пространство, постепенно превръщащо се в покрито площадно  пространство и след като влязат през вратите става закрито такова. Служебният вход е от югозападната страна с осигурен транспортен достъп. От югоизток човек може да тръгне през парка и неусетно да се озове на най-високата точка на покрива на училището.

Сградата е разделена на три нива, като на първото се намират всички спортни и зрителни зали. Второто ниво е разделено на два сектора – политехнически и хуманитарен, а на последното ниво се помещават администрация и библиотека за ученици. Голяма част от помещенията имат индивидуални тераси, преподаване на открито, почивка и комуникация са малка част от дейностите, които могат да се извършват там.

Дизайнът на сградата следва принципи заложени в знаковите сгради намиращи се в контактната зона. Основните използвани материали са бетон и стъкло. Монохроматичността на сграда дава възможност да изпъкне зеленината, от която е заобградена и вградена в нея.

Това училище дава възможността за отваряне на нови хоризонти, пораждане на смели мечти и създаване на уникални преживявания.

Автор


Мартин Събев Равалиев