Проект 54B: Form finding

., Architectural Association School of Architecture, London


за проекта


В днешни дни работното ни място може да е навсякъде. Срещаме се, говорим, публикуваме в лобита, клубове, кафенета,коли, в парка, от вкъщи...

Офис сградата има характерен тип, много специфичен, базиран на  развитието,историята и логиката на икономиката като цяло. Днес обаче работа се извършва от всяко едно място по света. Нашият проект прекрачва границата на традиционалното разбиране за офис сграда и преосмисля нови парадигми с идеята на комбинацията на работа и игра. Поставя на преден план архитектура която е “agile” и подтавя под въпрос конвиционалните идеи за организация и типология, архитектура която е самоорганизираща се и афаптираща се с времето.

Екип:

Мирослав Насков - Архитект в Zaha Hadid Architects

Ксианфан Чен - Архитект в Zaha Hadid Architects

Кю Лиу - Архитект в East of China of architecture design company

Мадури Мачи - Архитект на свободна практика

Университет- Architectural Association School of Architecture

Програма- AADRL

Студио - Patrik Schumacher

Автор


Мирослав Насков