Проект 55B: KIRIGAMI – древната японска техника на сгъване - срязване на хартия, като съвременен способ за анализиране на средата и създаване на архитектура.

., УАСГ, София


за проекта


Намесата в средата е основна проблематика в сферата на дейност на архитектурната гилдия, чиито представители често се налага да си отговарят на въпроса ,,Доколко е уместно да нарушим природния интегритет за създаването на една сграда и как би се отразило това на обитателите ѝ вън и вътре?‘‘

Проектът KIRIGAMI успява да хармонизира между природните дадености и човешкия комфорт, чрез щателното анализиране на средата и отдаването на нужното уважение към съществуващото. Естествената денивелация на мястото дава възможността да се прилагат архитектурни намеси по неинвазивен начин. Създава симбиоза между природа, човек и сграда.

Училището предоставя всички нужни функции и помещения на обитателите си, като същевременно изважда на показ богатството на мястото чрез изкуство в изкуството – KIRIGAMI и архитектура. Спортът и учението се превръщат в много повече от просто задължение. Обитателите минават по пътя на природата, която им разказва историята си чрез всеки ъгъл, всяка чупка, всяка извивка – устояли на времето, но останали скрити досега.

Сградата на училището, сама по себе си, има широки свободни пространства за учащите, както и за преподавателите; дава възможност за спорт на открито; помещенията имат много и естествена светлина; използва природата и даденостите ѝ, без да я нарушава; учи другите на уважение и любопитство; създава приятна среда за всеки.

Проектът прави наблюдателя и посетителя част от съзидателната сила на природата, времето и архитектурата, отдавайки респект към досегашното и намирайки път да съществуват заедно, без да нарушават целостта си.

Автор


Михаела Богданова