Проект 58B: ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СГРАДИ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

., УАСГ, София


за проекта


Тъй като имотът се намира в гр.София, в непосредствена близост стадион „Академик“, заедно с фитнес зала и няколко игрища за тенис на корт и мини футбол, както и други важни сгради като зала „Фестивална“ и чуждоезиковата 157-ма гимназия, на това място разположението на спортно училище е много подходящо. В близост са разположени сравнително удобни линии на градския транспорт, но в проекта е включено предложение за промяна на линии и местоположението на спирките с цел още по-голямо удобство от гледна точка на достъпа до училището.

Проектирането на това спортно училище има за цел да събере учениците в приятна за учебния процес атмосфера. Съобразявайки се с околната среда и ортогоналните сгради, намиращи се в близост, училището е от коридорен тип с двустранно разположени помещения. В двора на училището освен спортни игрища за волейбол и баскетбол, които дават възможност на учениците да спортуват на чист въздух, са предвидени и сенчести места за отмора и създаване на контакти на учениците и учителите.

Както отвън така и отвътре са предвидени съоръжения за достъпна среда – рампи, асансьори. В коридорите на училището отново има места за комуникация и почивка, както и такива, на които да бъдат изложени успехите на спортистите от това училище. Училището разполага с:

СУТЕРЕННО НИВО:

 • Зала с басейн – 720 кв.м
 • Зала за гимнастика – 720кв.м
 • Зала са спортни игри с ръчна топка – 720 кв.м
 • Мъжки и женски съблекални
 • Гардероб за работно облекло – 79,2 кв. м
 • Гардероб за хигиенен персонал – 79,2 кв. м
 • Офис поддръжка – 79,2 кв.м
 • Работилница по дървообработване и металообработване 79,2 кв.м
 • Складове
 • Главно ел. табло
 • Механическа и електрическа инсталация
 • Санитарен възел

 

ПЪРВИ ЕТАЖ:

 • 5 класни стаи с 32места – 51,8кв.м
 • Актова зала с  300 места – 360кв.м
 • Трапезария – 108кв.м
 • Фоайе с място за разполагане на временни изложби и места за сядане
 • Санитарен възел

ВТОРИ ЕТАЖ:

 • Кабинети – директор и зам. Директор
 • Лекарски кабинет
 • Конферентна зала
 • Стая за архив
 • Стая за архив
 • Учителска стая със стая за почивка съм нея
 • IT кабинет – 79,2 кв.м
 • Работилница по приложна електротехника – 79,2 кв.м
 • Лаборатория по математика и физика – 79,2 кв.м
 • Лаборатория по химия и биология – 79,2 кв.м
 • Препараториум 2 бр.- 79,2 кв.м
 • Аудитория 70места – 79,2 кв.м
 • Кабинет по готварство със склад -117.7 кв.м
 • Санитарен възел

ТРЕТИ ЕТАЖ:

 • Библиотека с хранилище – 321,2 кв.м
 • Кабинет по музика с хранилище – 164,7 кв.м
 • Езикова зала с техническа кабина – 81,7 кв.м
 • Санитарен възел

 

Характерно за фасадата е подчертаването на второто и третото ниво на сградата чрез дървени ламели, които като естествен материал създават връзката с околната среда. Освен това те не позволяват директното влизане на слънчевите лъчи в учебните кабинети и по този начин светлината не заслепява учениците. Спортните зали за полувкопани и имат високо разположени прозорци, от които навлиза естествена светлина. Английските дворове дават възможност за навлизане на естествена светлина в помещенията на сутеренното ниво.

Училището е място, в което децата прекарват по-голямата част от деня, затова е важно то да бъде едно добре функционално проектирано, комфортно място, в което те да се чувстват добре и сами да изявяват желание да бъдат там.

Автор


Николета Иванова